DHKT

Giới thiệu chung về hoạt động nghiên cứu khoa học Khoa Kinh tế

Trong tiến trình xây dựng và phát triển của Khoa Kinh tế, Nghiên cứu Khoa học luôn là mục tiêu hàng đầu. Với quan điểm, giảng viên vừa là nhà giáo, vừa là nhà khoa học; đào tạo phải gắn liền với nghiên cứu, nghiên cứu để nâng cao chất lượng đào tạo. Trong những năm qua, Khoa Kinh tế đã gặt hái được những thành tích đáng kể: Khoa đã hoàn thành 50 đề tài cấp Bộ, cấp tỉnh và cấp cơ sở; hàng trăm bài báo có tính thực tiễn cao. Từ năm 2010 đến nay Khoa đã xuất bản được 10 giáo trình, 02 sách chuyên khảo, hàng chục tài liệu giảng dạy phục vụ công tác giảng dạy hệ chính quy  và một số giáo trình đang hoàn thiện để xuất bản trong những năm tới.

Đặc biệt, năm 2018 Khoa Kinh tế nổi bật lên như một điểm sáng với 03 bài báo quốc tế được công bố trên các tạp chí thuộc danh mục ISI. Đây được xem như là động lực để tập thể Khoa Kinh tế tiếp tục tìm ra những biến đổi về chất trong hoạt động nghiên cứu khoa học.

Bên cạnh đó, hoạt động NCKH của sinh viên cũng được Khoa chú trọng. Hàng năm, số lượng SV đăng kí tham gia đều tăng lên về cả số lượng và chất lượng. Các kết quả nghiên cứu luôn được Nhà trường đánh giá cao, có ý nghĩa thực tiễn.

Ngoài ra, Khoa đã tổ chức được nhiều hoạt động học thuật tại các tổ chuyên môn phục vụ cho việc nâng cao chất lượng giảng dạy. Thực hiện chương trình hợp tác nghiên cứu ứng dụng với các tổ chức kinh tế - xã hội ở các địa phương Miền Trung - Tây Nguyên thông qua các đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội và các công trình nghiên cứu được đánh giá cao về mặt thực tiễn trong phát triển kinh tế của địa phương.