DHKT

Học bổng đồng hành cùng sinh viên Khoa Kinh tế

Nhân dịp 20/11, nhóm cựu sinh viên khoa Kinh tế với mong muốn tri ân và hỗ trợ phần học bổng cho những sinh viên Khoa Kinh tế có hoàn cảnh khó khăn. Khoa thông báo tới tất cả sinh viên trong khoa thuộc các khóa từ 41k về học bổng này, cụ thể như sau:

Học bổng gồm 20 suất quà phân bổ cho các lớp cụ thể như sau (theo số lượng sinh viên):

41K04 (2 phần), 41K11 (1 phần), 41K20 (2 phần)

42K04 (2 phần), 42K11 (1 phần), 42K20 (2 phần)

43K04 (1 phần), 43K11 (1 phần), 43K20.1 (1 phần), 43K20.2 (1 phần)

44K04 (2 phần), 44K11 (1 phần), 44K20.1 (2 phần), 44K20.2 (1 phần)

Ban cán sự lớp sẽ tự bầu chọn ra bạn sinh viên nhận được học bổng trên của lớp mình theo tiêu chí: hoàn cảnh khó khăn, điểm tích lũy trên 2.0 và tham gia các hoạt động của lớp. Nộp danh sách về mail: khoind@due.edu.vn trước 12h00 ngày 17/11/2018.

Học bổng sẽ được trao tại Văn phòng Khoa Kinh tế vào lúc 10h30 ngày 20/11/2018, do đó các sinh viên có tên trong danh sách sắp xếp thời gian có mặt trước thời điểm trên.

Lưu ý: học bổng lần này ưu tiên dành cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và chưa nhận được bất cứ học bổng nào khác.