DHKT

Buổi giới thiệu dự án TVSEP từ Trường Leibniz University Hannover về chủ đề: “Phát triển bền vững khu vực nông thôn”

22/03/2018

Vừa qua, trường Đại học Kinh tế đã tổ chức buổi giới thiệu dự án TVSEP từ Trường Leibniz University Hannover về chủ đề: “Phát triển bền vững khu vực nông thôn”. Dự án được trình bày bởi nhiều chuyên gia hàng đầu về kinh tế như: GS. Hermann Waibel, Giám đốc dự án TVSEP ; Giám đốc Học viện Nông nghiệp và Phát triển Kinh tế, Đại học Leibniz Hannover; TS. Trung Thanh Nguyen, điều phối viên nghiên cứu dự án TVSEP, Trường Leibniz University Hannover; và tập thể giảng viên Khoa Kinh tế.