DHKT

Ngày hội việc làm

07/06/2017

Khoa Kinh tế thông báo đến sinh viên của Khoa về Ngày hội việc làm năm 2017 như sau:

Thời gian: ngày 30/06/2017

Địa điểm: Trường đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Khuyến khích các bạn sinh viên tham gia nhằm nắm bắt được cơ hội việc làm và có thể học hỏi kinh nghiệm làm việc sau khi tốt nghiệp.