DHKT

PHỔ BIẾN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VÀ MINI TALK SHOW VỀ KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP KHÓA 46K

Thực tập tốt nghiệp là một nội dung quan trọng trong chương trình đào tạo. Quá trình thực tập tốt nghiệp nhằm giúp sinh viên: Rèn luyện kỹ năng lao động nghề nghiệp; Củng cố, nâng cao kiến thức đã học tại trường, vận dụng kiến thức vào thực tiễn tại cơ sở thực tập.

- Thực tập là điều kiện để sinh viên hoàn thành chương trình học tập tại trường, sau đợt thực tập này sinh viên phải làm Báo cáo thực tập tốt nghiệp hoặc Khóa luận tốt nghiệp.

Nhằm giúp sinh viên hiểu rõ quy trình nội dung thực tập tốt nghiệp và chuẩn bị tốt các kỹ năng nghề nghiệp, Khoa Kinh tế tổ chức buổi phổ biến kế hoạch thực tập và mini talk show về kỹ năng nghề nghiệp.

Nội dung:

-       Phổ biến kế hoạch thực tập, các bạn sinh viên sẽ được giải đáp các thắc mắc liên quan đến quá trình thực tập, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp.

-       Giới thiệu một số đơn vị thực tập tiềm năng.

-       Doanh nghiệp chia sẽ về kỹ năng nghề nghiệp, những yêu cầu từ thực tiễn đối với các bạn sinh viên mới ra trường, những kỹ năng mềm cần thiết cho công việc.

-       Thời gian: 13h30 ngày 29 tháng 12 năm 2023

-       Địa điểm: Tại Hội trường E

Yêu cầu: Tất cả các bạn sinh viên đăng ký thực tập trong kỳ 2 năm học 2023-2024 phải có mặt đầy đủ để nghe phổ biến.

LƯU Ý: Những sinh viên được gia hạn nộp chứng chỉ tiếng anh đến ngày 26/01/2024 phải có mặt đầy đủ để nghe phổ biến.