DHKT

Thông báo thực tập sinh của tập đoàn xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương và Công ty tư vấn giáo dục và hỗ trợ việc làm Response Consulting APAC, ÚC

12/09/2023
Trường Đại học Kinh tế kính gửi thông báo Học bổng thực tập sinh của Tập đoàn Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương (IPPG) và Công ty Tư vấn Giáo dục và Hỗ trợ việc làm Response Consulting APAC, Úc dành cho sinh viên Đại học Đà Nẵng. Cụ thể như sau:

Căn cứ biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) với Tập đoàn Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương (IPPG) và Công ty Tư vấn Giáo dục và Hỗ trợ việc làm Response Consulting APAC, Úc, trong năm học 2023-2024 phía đối tác dự kiến trao 06 suất học bổng thực tập sinh cho sinh viên ĐHĐN.

Chi tiết cụ thể xem tại Công văn số 3906/ĐHĐN-HTQT ngày 11/9/2023 của ĐHĐN và brochure chương trình.

Hồ sơ đăng ký trực tuyến tại link: https://forms.office.com/r/4YUfnTMVbF

Và gửi hồ sơ gồm các tài liệu liên quan về email: responsevietnam@gmail.com

Hạn cuối đăng ký: Ngày 22/9/2023 (Thứ Sáu).

Trân trọng./.