DHKT

Kế hoạch Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm học 2023 - 2024

28/09/2023

Thực hiện phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên trong trường Đại học Kinh tế, Khoa Kinh tế xin thông báo đến sinh viên về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2023-2024 như sau: 

 1. Đăng ký đề tài NCKH của sinh viên:

 • Đề tài NCKH do sinh viên tự chọn (khuyến khích các đề tài có tính cấp thiết, tính sáng tạo và tính mới trong chuyên ngành, đóng góp giải pháp cải tiến và ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống).

 • Mỗi đề tài do một cá nhân hoặc một nhóm sinh viên (không quá 5 thành viên). Các thành viên có thể khác lớp nhưng cùng thuộc Khoa Kinh tế. 

 • Mỗi sinh viên chịu trách nhiệm thực hiện chính không quá 02 đề tài trong một năm học. 

 1. Cách đăng ký: 

Sinh viên điền đầy đủ thông tin theo đường link dưới đây trước ngày 10/10/2023:

Dang ky NCKHSV 2024_Kinh te.xlsx


 1. Kế hoạch, tiến độ thực hiện:

  1. Các kế hoạch cụ thể về xác định tên đề tài, đề cương nghiên cứu, bản thảo sẽ được giáo viên hướng dẫn trao đổi cụ thể với từng sinh viên trong tháng 10/2023.

  2. Dự kiến bảo vệ nghiên cứu khoa học cấp khoa: 20/05/2024

  3. Dự kiến bảo vệ nghiên cứu khoa học cấp Trường: Khoa Kinh tế sẽ chọn ra 03 đề tài tốt nhất tham dự cấp Trường vào tháng 06/2024.