DHKT

Thông báo về việc đăng ký xét công nhận tốt nghiệp hệ chính quy đợt 3 năm 2022 - 2023

18/07/2023
Từ 08h00 ngày 19/07/2023 đến 16h00 ngày 21/07/2023: Những sinh viên có nguyện vọng xét tốt nghiệp trong đợt này đăng nhập vào tài khoản cá nhân, thực hiện đăng ký xét công nhận tốt nghiệp trực tuyến tại trang web của nhà trường www.due.udn.vn (mục Đăng ký xét công nhận tốt nghiệp).Sau khi đăng ký thành công, sinh viên in Đơn đăng ký xét công nhận tốt nghiệp.

Kế hoạch chi tiết đã được Nhà trường thông báo, các em sinh viên Khoa Kinh tế đọc kỹ tại đây.