DHKT

Kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy Khoa Kinh tế năm học 2021-2022

20/07/2022

Căn cứ và Kế hoạch chung của trường, Khoa Kinh tế, trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng thông báo kế hoạch lễ trao bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên hệ chính qui đợt II năm học 2021-2022 như sau:

1. Ký sổ bằng và đăng kí nhận bằng:

Thời gian: Từ 8h30 đến 11h, thứ sáu, ngày 29/7/2022

Địa điểm: Phòng H704- Tòa Nhà Đa Năng, Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN.

Nội dung thực hiện:

+ Ký nhận vào Sổ nhận bằng (phải có Chứng minh nhân dân)

+ Nhận Số vị trí chỗ ngồi .

2. Nhận hồ sơ sinh viên:

Thời gian: Từ 7h30 đến 9h30h, thứ sáu ngày 29/7/2022

Địa điểm: Phòng G101 - Trường Đại học Kinh tế

3. Tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp

Thời gian sinh viên tập trung: 7h30, thứ hai, ngày 01/8/2022

Thời gian chính thức Lễ: 8h30, thứ hai, ngày 01/8/2022

Địa điểm: Hội trường A, Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN.

Nội dung thực hiện: Nhận trang phục cử nhân, tập duyệt và dự lễ và nhận bằng tốt nghiệp.

4. Do tình hình dịch Covid-19, Khoa đã không thể tổ chức lễ phát bằng cho các đợt tốt nghiệp trước. Vì vậy, sinh viên các khóa đã tốt nghiệp trong năm học 2020-2021 và đợt 1 năm học 2021-2022 cũng sẽ tham gia trong lễ phát bằng đợt này. (Link đăng ký: https://forms.gle/SQhnQmJZ35C9PKCRA)

Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt II năm học 2021-2022

Chú ý: Sinh viên không làm thủ tục đăng ký, không đến đúng giờ, không tham gia tập duyệt sẽ không được tham gia dự lễ trao bằng tốt nghiệp.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: thầy Khôi (0905.892589)