DHKT

HỘI THẢO KHOA HỌC "GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH LIÊN KẾT KINH TẾ GIỮA CÁC ĐỊA PHƯƠNG VEN BIỂN CỦA VIỆT NAM

16/05/2022

Ngày 13/05/2022 Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN phối hợp với Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học "Giải pháp đẩy mạnh liên kết kinh tế giữa các địa phương ven biển Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045"

Hội thảo có dự tham gia đông đảo của các nhà nghiên cứu, giảng viên và các bạn sinh viên. Các diễn giả đã nhấn mạnh tầm quan trọng của liên kết kinh tế giữa các địa phương ven biển, đánh giá thực trạng liên kết giữa các địa phương khu vực Duyên hải Miền Trung hiện nay, cũng như đưa ra một số hàm ý chính sách cho giai đoạn phát triển sắp tới.

Hội thảo đã diễn ra sôi nổi và là cơ hội để các nhà nghiên cứu gặp gỡ, trao đổi học thuật cũng như tăng cường hợp tác trong nghiên cứu.