DHKT

Đăng ký và xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy đợt 3 năm học 2020 - 2021

10/06/2021

Theo kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp đợt 3 năm học 2020 - 2021 của trường đại học Kinh tế. Khoa kinh tế thông báo đến sinh viên hệ chính quy khóa 43K và các khóa về trước có nguyện vọng tốt nghiệp đợt này về kế hoạch thực hiện:

1. Thực hiện theo hướng dẫn chi tiết của trường: https://due.udn.vn/vi-vn/thongbao/thongbaochitiet/id/13263/bid/456

2. Hồ sơ nộp về VP khoa gồm có: 

a. Đơn xét tốt nghiệp (vào tài khoản cá nhân đăng ký và in nộp); 

b. Các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, quốc phòng và giáo dục thể chất theo quy định (Nộp bản photo có công chứng, bản chính nộp kèm trong hồ sơ để đối chiếu trực tiếp và nhận lại); 

c. Bản kiểm điểm có xác nhận của địa phương (chỉ dành cho sinh viên không đăng ký học bất cứ học phần nào tại trường trong kỳ II năm học 2020-2021)

3. Thời gian thu hồ sơ tại VP Khoa: trước 16h00 ngày 22/6/2021

a. Sinh viên khóa 43K: Ban cán sự lớp phụ trách thu hồ sơ, tổng hợp và nộp về VP Khoa

b. Sinh viên khóa 42K về trước: tự nộp về khoa

Lưu ý: các trường hợp chưa đủ các chứng chỉ theo quy định vẫn có thể làm hồ sơ xét tốt nghiệp trong thời hạn trên và bổ sung sau đó theo quy định (nếu tới ngày xét tốt nghiệp chính thức vẫn chưa hoàn thành theo quy định sẽ không được công nhận)