DHKT

Báo cáo thực tập tốt nghiệp trực tuyến kỳ II năm học 2020 - 2021

03/06/2021

Do dình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Khoa Kinh tế sẽ tổ chức buổi báo cáo thực tập cuối khóa kỳ II năm học 2020 - 2021 bằng hình thức trực tuyến.

Đối tượng tham gia: sinh viên đã hoàn thành đợt thực tập và xác nhận tham gia báo cáo bằng hình thức trực tuyến

Thời gian: 7h30 thứ 4 ngày 9/6/2021

Lưu ý

1. Sinh viên vào đường link theo các hội đồng đã lập trong thông báo trước, chuẩn bị nội dung và báo cáo như yêu cầu của đợt thực tập. (Trước buổi báo cáo sẽ gởi đường link chi tiết)

2. Sinh viên tham gia đúng giờ với trang phục lịch sự (Có ghi hình lại buổi báo cáo)