DHKT

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp khoa 2020 - 2021

25/05/2021

Với phương phâm “Dừng đến trường nhưng không ngừng học”, các hoạt động của khoa Kinh tế cũng đã chuyển đổi để phù hợp với điều kiện thực tế. Do tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, buổi bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2020 – 2021 đã được thực hiện trực tuyến với sự tham gia của sinh viên nghiên cứu, giảng viên khoa Kinh tế cũng như các học viên có quan tâm. 

Danh mục đề tài NCKH của sinh viên tham gia bảo vệ tại Hội nghị cấp Khoa:

STT

Tên đề tài

Giáo viên hướng dẫn

Họ và tên sinh viên thực hiện Trưởng nhóm/ thành viên

Lớp

1.

Mối quan hệ giữa cơ cấu tuổi dân số, vốn con người và tăng trưởng kinh tế Việt Nam

TS. Nguyễn Thị Thu Hà

- Nguyễn Thị Ngọc Trinh

- Hoàng Phan Việt Hà

- Huỳnh Thị Diễm My

- Phạm Huyền Trang

- Nguyễn Văn Trung

44K11

2.

Tác động của ngành nông nghiệp đến thu nhập của các nhóm hộ gia đình tại Việt Nam

TS. Nguyễn Hữu Nguyên Xuân

- Nguyễn Kiều Diễm

- Nguyễn Phương Duyên

- Hoàng Minh Đức

- Nguyễn Thành Luân

- Nguyễn Thị Thu Phương

44k20.2

3.

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến đa dạng hóa thi nhập của nông hộ ở các xã thuộc huyện Hòa Vang giáp ranh nội thành Đà Nẵng

ThS. Huỳnh Viết Thiên Ân

 

- Nguyễn Thị Hoàng Kim

- Hoàng Thị Hoàng Thương

- Nguyễn Thị Hạnh

- Lê Thị Trang

- Nguyễn Thị Quỳnh Như

 

44K20.2

 

 

 

44K04

4.

Nghiên cứu thu nhập hộ gia đình thành viên của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam

TS. Lê Bảo

- Lê Huỳnh Như Quỳnh

- Hồ Quốc Văn

 

44K04

5.

Đánh giá mức độ hài lòng của người dân thành phố Đà Nẵng đối với tiêu dùng điện

TS. Nguyễn Trường Minh

- Phạm Thị Hoa

- Nguyễn Tấn Phong

- Đào Xuân Huy

44K04

6.

Mối quan hệ giữa thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI

ThS. Ông Nguyên Chương

- Đào Thị Ngọc Ánh

- Lưu Như Phương

- Trần Viết Hoàng Phúc

- Nguyễn Văn Tuấn

44K20.1

 

 

KT.44K20_CT2.1

7.

Tham gia lực lượng lao động ở người lớn tuổi

Th.S. Trần Thị Thúy Ngọc

- Nguyễn Thị Ngọc Hân

- Phùng Thị Mỹ Hạnh

- Lê Phương Hoài Duyên

- Nguyễn Thị Hằng

44K20.2

 

Tổng kết hội nghị, hội đồng đã đánh giá và lựa chọn hai bài nghiên cứu xuất sắc nhất để đại diện cho sinh viên khoa Kinh tế tham gia hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2020 – 2021, bao gồm:

1.      “Mối quan hệ giữa thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI” của nhóm: Đào Thị Ngọc Ánh, Lưu Như Phương, Trần Viết Hoàng Phúc và Nguyễn Văn Tuấn (lớp 44K20.1).

2.      Mối quan hệ giữa cơ cấu tuổi dân số, vốn con người và tăng trưởng kinh tế Việt Nam” của nhóm: Nguyễn Thị Ngọc Trinh, Hoàng Phan Việt Hà, Huỳnh Thị Diễm My, Phạm Huyền Trang và Nguyễn Văn Trung (lớp 44K11)

Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Kinh tế còn hân hạnh nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ khối doanh nghiệp. Tại hội nghị, anh Nguyễn Quan Đông - Giám đốc ngân hàng BIDV Sông Hàn đã có phần tài trợ đến các đề tài NCKH của sinh viên trong năm học này. Sau đây là một vài hình ảnh về hội nghị: