DHKT

 • Giới thiệu Chuyên Ngành Quản Trị Hệ thống Thông Tin

  1. Giới thiệu về chương trình đào tạo

  Chương trình đại học chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin được xây dựng và bắt đầu đưa vào đào tạo từ năm 2012. Ngành học định hướng đào tạo nhà quản trị hệ thống thông tin ứng dụng trong các quản trị doanh nghiệp, cũng như các tổ chức chính trị – xã hội trong bối cảnh hầu hết các hoạt động của doanh nghiệp và tổ chức đều được tin học hóa và chuyển đối số một cách mạnh mẽ. Điều này tất yếu đòi hỏi số lượng lớn nhân lực về ngành Hệ thống thông tin quản lý cho hiện tại và tương lai.

  Chương trình đào tạo cử nhân ngành Hệ thống thông tin quản lý (HTTTQL), chuyên ngành Quản trị Hệ thống thông tin trang bị cho người học khối kiến thức nền tảng về kinh doanh quản lý cũng như nền tảng về Hệ thống thông tin quản lý. Chương trình đào tạo tăng cường các kỹ năng nghề nghiệp, nhằm trang bị cho người học một năng lực phân tích, đánh giá, thiết kế, triển khai Hệ thống thông tin, đặc biệt là năng lực triển khai, quản trị các hệ thống thông tin trong các hoạt động của các tổ chức doanh nghiệp.

  Người học sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Hệ thống thông tin có khả năng theo đuổi các nghề nghiệp từ chuyên viên đến quản trị viên, lãnh đạo trong các doanh nghiệp chuyên về Công nghệ thông tin (CNTT) hoặc doanh nghiệp kinh doanh các giải pháp CNTT cho doanh nghiệp và tổ chức; các doanh nghiệp hoặc tổ chức có ứng dụng CNTT trong hoạt động của mình. Với kiến thức và kỹ năng được trang bị, cử nhân ngành HTTTQL có năng lực làm việc vượt trội trong các vị trí công việc liên quan đến tương tác với người sử dụng cuối của HTTTQL.

  Chương trình đào tạo còn trang bị cho người học những kỹ năng mềm cần thiết để có thể tự học hỏi, nghiên cứu độc lập, phát triển chuyên môn để bắt kịp với sự thay đổi nhanh chóng của Công nghệ thông tin và có khả năng học tập suốt đời.

  2.  Mục tiêu đào tạo

  Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản Trị Hệ Thống Thông Tin trang bị cho người học một cách có hệ thống các kiến thức nền tảng về kinh tế - xã hội, kinh doanh - quản lý, kế toán - tài chính. Chương trình đặc biệt chú trọng các kiến thức chuyên sâu về Hệ thống thông tin quản lý, kiến thức tổ chức và quản trị hệ thống thông tin.

  Chương trình đào tạo tăng cường các kỹ năng nghề nghiệp, nhằm trang bị cho người học một năng lực tối thiểu cho các hoạt động phân tích, triển khai, đánh giá, thiết kế, đảm bảo sự an toàn và bảo mật của các hệ thống thông tin, đặc biệt là năng lực quản trị các hệ thống thông tin trong các quy trình hoạt động của các tổ chức doanh nghiệp.

  Chương trình đào tạo còn trang bị cho người học những kỹ năng mềm cần thiết như: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng tư duy - sáng tạo - phân tích - phản biện; ý thức tôn trọng pháp luật, trách nhiệm với bản thân và xã hội; khả năng nghiên cứu độc lập, phát triển chuyên môn liên tục và học tập suốt đời.

  3. Chuẩn đầu ra


  TT

  Mã CĐR

  Nội dung chuẩn đầu ra

  1

  PLO1

  Áp dụng được kiến thức nền tảng về kinh tế, quản lý và pháp luật vào thực tiễn doanh nghiệp

  2

  PLO2

  Có năng lực thiết kế thuật toán và năng lực tư duy về kỹ thuật lập trình

  3

  PLO3

  Có năng lực xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu; phân tích và thiết kế các HTTT

  4

  PLO4

  Có năng lực tư vấn, triển khai, quản trị và đánh giá các hệ thống thông tin kinh tế

  5

  PLO5

  Có năng lực tổ chức, quản trị cơ sở dữ liệu; áp dụng các kỹ thuật khai phá và phân tích dữ liệu dữ liệu nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ra quyết định

  6

  PLO6

  Giao tiếp trong kinh doanh hiệu quả với các kỹ năng như: soạn thảo văn bản, thuyết trình và làm việc nhóm

  7

  PLO7

  Có năng lực sử dụng ngoại ngữ để làm việc trong môi trường công nghệ toàn cầu hóa

  8

  PLO8

  Có năng lực ứng dụng các nền tảng công nghệ thông tin hiện đại để giải quyết các vấn đề trong công việc

  9

  PLO9

  Tuân thủ pháp luật, chuẩn mực xã hội, đạo đức tác phong nghề nghiệp

  4. Cơ hội nghề nghiệp

  Sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin:

  Có khả năng đảm nhận các công việc sau:

  -       Chuyên viên kinh doanh, tư vấn, triển khai các giải pháp HTTT; 

  -       Phân tích quy trình nghiệp vụ trong quản lý: quản lý chuỗi phân phối; tài chính kế toán; nhân sự tiền lương; quản trị sản xuất và cung ứng nguyên vật liệu; chăm sóc khách hàng; …

  -       Tư vấn, đánh giá tính khả thi và quản trị các dự án phát triển HTTT; 

  -       Tư vấn, hoạch định chiến lược phát triển và quản trị các HTTT; 

  -       Thiết kế và quản trị các cơ sở dữ liệu, kho dữ liệu; 

  -       Phân tích, khai thác dữ liệu và xây dựng các giải pháp kinh doanh thông minh (BI);

  -       Quản trị các website TMĐT, cổng thông tin điện tử và các HTTT. 

  -       Lập trình viên

  -       Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm

  -       Nghiên cứu viên, giảng viên giảng dạy HTTT quản lý trong các tổ chức nghiên cứu và đào tạo

   

  Trong các tổ chức kinh tế - xã hội và kinh doanh như:

  -       Các doanh nghiệp, tổ chức nhà nước và phi chính phủ có ứng dụng CNTT trong hoạt động sản xuất và điều hành quản lý;

  -       Các cơ quan, doanh nghiệp chuyên về phát triển, tư vấn, kiểm thử và triển khai ứng dụng phần mềm và giải pháp quản trị doanh nghiệp trên nền tảng CNTT;

  -       Các cơ sở giáo dục và đào tạo, các viện và trung tâm nghiên cứu về lĩnh vực quản trị và quản lý.

  Ngoài ra, cử nhân chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin có thể tiếp tục theo học chương trình đào tạo sau đại học các chuyên ngành: Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính, Ngân hàng, … trong và ngoài nước.