DHKT

 • Giới thiệu Chuyên Ngành Tin học Quản lý

  1.  Giới thiệu về chương trình đào tạo

  Chương trình đại học chuyên ngành Tin học quản lý được xây dựng và bắt đầu đưa vào đào tạo từ năm 2006 với định hướng đào tạo các lập trình viên, nhà phân tích, thiết kế và triển khai cũng như quản trị có khả năng tham gia vào tất cả các bước xây dựng xây dựng và quản trị các  hệ thống thông tin quản lý ứng dụng trong quản trị doanh nghiệp cũng như các tổ chức chính trị – xã hội trong bối cảnh hầu hết các hoạt động của doanh nghiệp và tổ chức đều được tin học hóa và chuyển đối số một cách mạnh mẽ. Điều này tất yếu đòi hỏi số lượng lớn nhân lực về ngành Hệ thống thông tin quản lý cho hiện tại và tương lai.

  Chương trình đào tạo cử nhân ngành Hệ thống thông tin quản lý (HTTTQL), chuyên ngành Tin học quản lý trang bị cho người học khối kiến thức chuyên sâu về Hệ thống thông tin quản lý và kiến thức nền tảng về kinh doanh quản lý. Chương trình đào tạo tăng cường các kỹ năng nghề nghiệp, nhằm trang bị cho người học một năng lực phân tích, thiết kế, xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin, đặc biệt là năng lực xây dựng các hệ thống thông tin quản lý trong các hoạt động của các tổ chức doanh nghiệp.

  Người học sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Tin học quản lý có khả năng theo đuổi các nghề nghiệp từ chuyên viên đến quản trị viên và lãnh đạo trong các doanh nghiệp chuyên về Công nghệ thông tin (CNTT) hoặc doanh nghiệp kinh doanh các giải pháp  CNTT cho doanh nghiệp và tổ chức; các doanh nghiệp hoặc tổ chức có ứng dụng CNTT trong hoạt động của mình. Với kiến thức và kỹ năng được trang bị, cử nhân ngành HTTTQL có năng lực làm việc vượt trội không những trong các vị trí xây dựng hệ thống mà còn vượt trội trong công việc liên quan đến tương tác với người sử dụng cuối của HTTTQL.

  Chương trình đào tạo còn trang bị cho người học những kỹ năng mềm cần thiết để có thể tự học hỏi nghiên cứu độc lập, phát triển chuyên môn để bắt kịp với sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ thông tin và có khả năng học tập suốt đời.


  2. Mục tiêu đào tạo

  Chương trình đào tạo chuyên ngành Tin học quản lý trang bị cho người học một cách có hệ thống các kiến thức nền tảng về kinh doanh - quản trị, kế toán - tài chính và hệ thống thông tin (HTTT).

  Chương trình đào tạo đặc biệt chú trọng đến kiến thức công nghệ thông tin  (CNTT) và truyền thông, với kỹ năng thuần thục các công cụ, kỹ thuật, phương pháp tiếp cận và triết lý cần thiết cho việc tổ chức, thiết kế, tích hợp và ứng dụng thành công CNTT và truyền thông hiện đại vào tiến trình quản lý và kinh doanh thông minh của các tổ chức và doanh nghiệp.

  Chương trình đào tạo còn trang bị cho người học những kỹ năng mềm cần thiết như: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng tư duy - sáng tạo - phân tích - phản biện; ý thức tôn trọng pháp luật, trách nhiệm với bản thân và xã hội; khả năng nghiên cứu độc lập, phát triển chuyên môn liên tục và học tập suốt đời.

  3. Chuẩn đầu ra

  Sinh viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo Tin học quản lý có khả năng:


  TT

  Mã CĐR

  Nội dung chuẩn đầu ra

  1

  PLO1

  Áp dụng được kiến thức nền tảng về kinh tế, quản lý và pháp luật vào thực tiễn doanh nghiệp

  2

  PLO2

  Có năng lực thiết kế thuật toán và năng lực tư duy về kỹ thuật lập trình

  3

  PLO3

  Có năng lực xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu; phân tích và thiết kế các HTTT

  4

  PLO4

  Có năng lực tư vấn, triển khai, quản trị và đánh giá các hệ thống thông tin kinh tế

  5

  PLO5

  Có năng lực tổ chức, quản trị cơ sở dữ liệu; áp dụng các kỹ thuật khai phá và phân tích dữ liệu dữ liệu nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ra quyết định

  6

  PLO6

  Giao tiếp trong kinh doanh hiệu quả với các kỹ năng như: soạn thảo văn bản, thuyết trình và làm việc nhóm

  7

  PLO7

  Có năng lực sử dụng ngoại ngữ để làm việc trong môi trường công nghệ toàn cầu hóa

  8

  PLO8

  Có năng lực ứng dụng các nền tảng công nghệ thông tin hiện đại để giải quyết các vấn đề trong công việc

  9

  PLO9

  Tuân thủ pháp luật, chuẩn mực xã hội, đạo đức tác phong nghề nghiệp

   

  4. Cơ hội nghề nghiệp

  Sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tin học quản lý:

  Có khả năng đảm nhận các công việc sau:

  -         Phân tích, thiết kế và xây dựng HTTT;

  -         Lập trình viên;

  -         Kinh doanh, tư vấn và triển khai các sản phẩm và giải pháp CNTT;

  -         Quản trị, phân tích và khai thác kho dữ liệu, xây dựng các giải pháp kinh doanh thông minh (BI) nhằm hỗ trợ ra quyết định;

  -         Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm;

  -         Quản trị mạng máy tính, cổng thông tin điện tử, website TMĐT và các hệ thống kinh doanh thông minh;

  -         Tư vấn, quản trị các dự án CNTT, và hoạch định chiến lược CNTT;

  -         Nghiên cứu viên, giảng viên giảng dạy HTTTQL trong các tổ chức nghiên cứu và đào tạo.

  Trong các tổ chức kinh tế - xã hội và kinh doanh như:

  -         Các cơ quan, doanh nghiệp chuyên về phát triển, tư vấn, kiểm thử và triển khai ứng dụng phần mềm và giải pháp quản trị doanh nghiệp trên nền tảng CNTT;

  -         Các doanh nghiệp, tổ chức nhà nước và phi chính phủ có ứng dụng CNTT trong hoạt động sản xuất và điều hành quản lý;

  -         Các cơ sở giáo dục và đào tạo, các viện và trung tâm nghiên cứu về lĩnh vực quản trị và quản lý.

  Ngoài ra, cử nhân chuyên ngành Tin học quản lý có thể tiếp tục theo học chương trình đào tạo sau đại học các chuyên ngành: Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính, Ngân hàng, … trong và ngoài nước.

   

  Xem đặc tả CTĐT (ban hành 2019) tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/1-yOm78Ico14-HaaEnE5zqNZd5a009GPZ?usp=sharing