DHKT

 • Chuyên ngành QUẢN TRỊ HỆ THỐNG THÔNG TIN

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN 

  NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ - CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ HỆ THỐNG THÔNG TIN

  Thời gian đào tạo: 4 năm

  Quản trị hệ thống thông tin là gì?

  Ngày nay, Công Nghệ Thông Tin (CNTT) đã và đang đóng vai trò quan trọng trong mọi hoạt động của xã hội. Quản trị hệ thống thông tin (QTHTTT) là sự kết hợp giữa kiến thức quản trị, kinh doanh và CNTT, đặc biệt chú trọng đến vai trò ứng dụng CNTT trong quản trị các hệ thống thông tin trong doanh nghiệp. QTHTTT đào tạo ra những nhà tư vấn, quản trị và hoạch định chiến lược ứng dụng CNTT trong các tổ chức và doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

  Sinh viên sẽ học được những gì?

  Kiến thức

  • Nắm bắt các khối kiến thức về quản trị và kinh doanh;
  • Nắm bắt các khối kiến thức về hệ thống thông tin;
  • Thấu hiểu được các quy trình kỹ thuật phân tích và quản trị các hệ thống thông tin.

  Kỹ năng

  • Quản trị và tích hợp các hệ thống thông tin: ERP, mạng máy tính, cổng thông tin điện tử, website thương mại điện tử, kho dữ liệu…;
  • Quản trị dự án đầu tư CNTT;
  • Xây dựng các chính sách an toàn và bảo mật thông tin;
  • Tư vấn và hoạch định chiến lược CNTT trong doanh nghiệp;

  Thái độ

  • Nhận thức đúng đắn và tuân thủ các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp;
  • Thể hiện các hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội và tôn trọng pháp luật;

  Tại sao sinh viên nên chọn học ngành này?

  Ngày nay, hầu hết các doanh nghiệp đều ứng dụng CNTT trong quản trị và sản xuất, đã giúp doanh nghiệp quản lý các nguồn lực và điều hành tác nghiệp một cách hiệu quả hơn. Vì vậy, trong tất cả các tổ chức và doanh nghiệp sẽ cần nguồn nhân lực có thể đảm nhiệm vai trò tư vấn, hoạch định, xây dựng và tích hợp tất cả hệ thống thông tin để có thể liên kết, chia sẽ nhằm khai thác tối đa nguồn lực; nguồn nhân lực này không chỉ am hiểu các nghiệp vụ quản trị trong doanh nghiệp mà phải nắm vững các kỹ thuật CNTT. Chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng mục tiêu này.

  Học xong sinh viên có thể làm gì?

  Làm việc tại các tổ chức:

  - Các doanh nghiệp sản xuất, thương mại và dịch vụ;

  - Các tổ chức nhà nước và phi chính phủ;

  Các công việc có thể đảm nhận:

  - Quản trị và tư vấn tích hợp các hệ thống thông tin:hệ thống nguồn lực doanh nghiệp (ERP), mạng máy tính, cổng thông tin điện tử...;

  - Đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu trong doanh nghiệp (CSO);

  - Quản trị các dự án CNTT, tư vấn và hoạch định chiến lược CNTT (CIO);

  - Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng và các cơ sở đào tạo khác.