DHKT

 • Chuyên ngành TIN HỌC QUẢN LÝ

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN 

  NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ - CHUYÊN NGÀNH TIN HỌC QUẢN LÝ


  Tin học quản lý là gì?

  Trong xã hội thông tin và nền kinh tế tri thức, ứng dụng Công Nghệ Thông Tin (CNTT) trong kinh doanh và quản lý là xu hướng tất yếu, CNTT đóng vai trò rất quan trọng trong mọi hoạt động của doanh nghiệp. Tin học quản lý là sự kết hợp giữa kiến thức kinh tế, kinh doanh và CNTT, đặc biệt chú trọng đến kỹ năng thực hành. Tin học quản lý đào tạo ra những nhà quản trị và hoạch định chiến lược CNTT; chuyên viên tư vấn, phân tích, phát triển và tích hợp hệ thống thông tin một cách chuyên nghiệp.

  Sinh viên sẽ học được những gì?

  Kiến thức

  · Nắm bắt các khối kiến thức về kinh tế và quản trị kinh doanh;

  · Nắm bắt các khối kiến thức về CNTT và hệ thống thông tin;

  · Thấu hiểu được các quy trình và kỹ thuật phân tích, thiết kế, cài đặt và tích hợp các hệ thống thông tin;

  Kỹ năng

  · Tư vấn và hoạch định chiến lược CNTT trong doanh nghiệp; xây dựng các chính sách an toàn và bảo mật thông tin;phân tích và khai phá dữ liệu hỗ trợ ra quyết định;

  · Quản trị các hệ thống thông tin trong doanh nghiệp: kho dữ liệu, mạng máy tính, hệ thống điều hành tác nghiệp, website cổng thông tin và thương mại điện tử,quản trị dự án CNTT;

  · Xây dựng, tích hợp và ứng dụng công nghệ mới vào hệ thống thông tin doanh nghiệp: thiết kế website thương mại điện tử, lập trình ứng dụng quản lý trên máy tính và các thiết bị di động, kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm…

  Thái độ

  · Nhận thức đúng đắn và tuân thủ các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp;

  · Thể hiện các hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội và tôn trọng pháp luật;

  Tại sao sinh viên nên chọn học ngành này?

  CNTT đã và đang đóng vai trò rất quan trọng trong hầu hết các ngành nghề của xã hội. Tin học quản lý là sự kết hợp giữa kinh tế, quản trị với CNTT, sự kết hợp này nhằm đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực có đủ kiến thức và kỹ năng để hiểu được hoạt động của doanh nghiệp đồng thời có khả năng ứng dụng CNTT nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Đây là lĩnh vực mang lại nhiều cơ hội việc làm với thu nhập cao, làm việc trong môi trường hiện đại và cơ hội thăng tiến không chỉ trong lĩnh vực CNTT mà còn trong các lĩnh vực kinh tế khác. Đặc biệt hấp dẫn những bạn trẻ đam mê công nghệ và kinh doanh, thích tự do sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào cuộc sống.

   

  Học xong sinh viên có thể làm gì?

  Làm việc tại các tổ chức:

  - Các cơ quan, doanh nghiệp chuyên về CNTT;

  - Các doanh nghiệp sản xuất, thương mại và dịch vụ;

  - Các tổ chức nhà nước và phi chính phủ;

  Các công việc có thể đảm nhận:

  - Quản trị mạng máy tính, cổng thông tin, website thương mại điện tử;

  - Quản trị, phân tích và khai thác kho dữ liệu nhằm hỗ trợ ra quyết định trong kinh doanh;

  - Phân tích và thiết kế phần mềm, tích hợp hệ thống thông tin;

  - Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm;

  - Ứng dụng CNTT trong truyền thông marketing trực tuyến;

  - Đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu trong doanh nghiệp (CSO);

  - Quản trị các dự án CNTT, tư vấn và hoạch định chiến lược CNTT (CIO);

  - Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng và các cơ sở đào tạo khác.