DHKT

 • Thông tin liên hệ

  Văn phòng Khoa Thống kê - Tin học, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

  Tầng 6 - Tòa nhà Đa Năng

  71 Ngũ Hành Sơn, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

  Điện thoại: (0511 3) 950 885

  Website: http://due.udn.vn/khoa/thong-ke-tin-hoc

  Facebook: fb.com/KhoaThongKeTinHoc.DUE

  Email: khoathongketinhoc@due.edu.vn


   

  ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN TUYỂN SINH CÁC NGÀNH THUỘC KHOA THỐNG KÊ - TIN HỌC

  NGÀNH THỐNG KÊ 0914 084 727
  NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 0905 238 835