DHKT

Chúc mừng cô Hoàng Thị Bích Ngọc đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

13/11/2018

Khoa Thống kê - Tin học, Trường Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng trân trọng chúc mừng Cô Hoàng Thị Bích Ngọc đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngày 28/9/2018 với đề tài: “Information Diffusion, Information and Knowledge Extraction from Social Networks” dưới sự hướng dẫn khoa học của GS. Josiane Mothe tại Viện Nghiên Cứu Tin học Toulouse, Cộng hòa Pháp.