DHKT

Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên cấp khoa năm học 2017-2018

23/06/2018

Chiều ngày 17/05/2018 khoa Thống kê – Tin học tổ chức hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp khoa năm học 2017-2018 trước sự tham dự đông đủ của các thầy cô và các bạn sinh viên.

Khoa Thống kê – Tin học luôn khuyến khích các bạn sinh viên, nhất là sinh viên năm ba và năm tư, tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học. Hoạt động học thuật này vừa hỗ trợ sinh viên nâng cao kiến thức chuyên môn, vừa được hướng dẫn phương pháp nghiên cứu và làm việc khoa học. Đặc biệt hơn nữa, thông qua quá trình thực hiện đề tài sinh viên được trau dồi nhiều kinh nghiệm trước khi thực hiện đồ án tốt nghiệp.

Năm nay, có 06 đề tài của sinh viên bộ môn Thống kê kinh tế và Tin học quản lý tham gia bảo vệ, bao gồm:

1)      Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng giao thông công cộng ở thành phố Đà Nẵng

2)      Nghiên cứu các nhân tố tác động đến quyết định chọn trường đại học của sinh viên tại các trường đại học thuộc thành phố Đà Nẵng

3)      Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn các cửa hàng nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực ăn uống của người tiêu dùng thị trường Đà Nẵng

4)      Nghiên cứu các nhân tố quyết định đến hành vi sử dụng mạng xã hội của sinh viên tại các trường đại học thuộc thành phố Đà Nẵng

5)      Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định du học sau tốt nghiệp của sinh viên các trường đại học thuộc thành phố Đà Nẵng

6)      Nghiên cứu và đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ ChatBot nhằm hổ trợ tư vấn học tập cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN

Theo Hội đồng đánh giá, 06 đề tài NCKH năm nay có tính ứng dụng thực tiễn rất cao, đặc biệt là đề tài xây dựng ChatBot của nhóm sinh viên bộ môn Tin học quản lý.

Sau 2h làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Hội đồng đánh giá đề tài SVNCKH đã lựa chọn ra hai đề tài xuất sắc nhất để tham gia hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường, đó là các đề tài:

1)      Nghiên cứu và đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ ChatBot nhằm hổ trợ tư vấn học tập cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN

2)      Nghiên cứu các nhân tố quyết định đến hành vi sử dụng mạng xã hội của sinh viên tại các trường đại học thuộc thành phố Đà Nẵng

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Thầy Lê Dân trao giải cho đề tài đạt giải nhất

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và màn hình

Thầy Phạm Quang Tín trao giải cho đề tài đạt giải nhì

Khoa Thống kê – Tin học luôn coi hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên như một hoạt động chuyên nghiệp, có ý nghĩa lớn về đào tạo. Đồng thời, hoạt động này cũng kích thích đội ngũ giảng viên phải luôn cập nhật, nâng cao trình độ bản thân.