DHKT

Khoa Thống kê - Tin học làm việc với Trung tâm Phát triển Thương mại Điện tử

10/04/2017
Với mục tiêu tạo cầu nối và gắn kết giữa Nhà trường với Doanh nghiệp. Vào chiều ngày 17/4/2017, Lãnh đạo Khoa TK-TH và Bộ môn Tin học quản lý đã đến thăm và làm việc với Trung tâm Phát triển Thương mại Điện tử Khu vực Miền Trung - Tây Nguyên (Trực thuộc Bộ Công Thương).

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi những thuận lợi và khó khăn trong đào tạo (về phía Nhà trường) cũng như trong tuyển dụng nhân sự ngành Thương mại điện tử (về phía Doanh nghiệp), hai bên cũng xác định Thương mại điện tử là xu thế tất yếu cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng, đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng,... trên địa bàn Miền trung - Tây nguyên.

Buổi làm việc đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu trong các lĩnh vực Hệ thống thông tin quản lý nói chung và Thương mại điện tử nói riêng trong thời gian tới.


--- 
Trung tâm Phát triển Thương mại Điện tử có chức năng hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng website, phần mềm chuyên dụng phục vụ cho giao dịch thương mại điện tử; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia xúc tiến thương mại điện tử.
Bên cạnh đó, Trung tâm còn là nơi đào tạo kỹ thuật, nghiệp vụ thương mại điện tử cho các doanh nghiệp, cán bộ quản lý Nhà nước, đồng thời cũng là kênh thông tin về thương mại điện tử chính thống kết nối với các phương tiện truyền thông.


(BỘ MÔN TIN HỌC QUẢN LÝ)