DHKT

HỘI TRẠI KHOA THỐNG KÊ – TIN HỌC CHỦ ĐỀ “KHÁT VỌNG”

22/03/2017

Hội trại “Khát vọng” của Khoa Thống kê - Tin học được tổ chức trong 2 ngày từ ngày 25/03/2017 đến ngày 26/03/2017 tại sân trường Cao đẳng Công nghệ thông tin - ĐHĐN,  nhằm kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2017) và 42 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975-29/3/2017).

Hội trại nhằm tiếp nối, duy trì và phát huy những mô hình hoạt động hiệu quả, mang tính chất truyền thống trong công tác Đoàn của Khoa trong việc giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên thông qua các hoạt động của hội trại; đồng thời tạo môi trường giao lưu, học tập giữa các thế hệ sinh viên của khoa Thống kê – Tin học.