DHKT

TUYỂN DỤNG CỘNG TÁC VIÊN THỐNG KÊ

23/03/2017

Nhằm thực hiện tiến độ chương trình đào tạo Thống kê Kinh tế - Xã hội, cũng như tiếp nối các chương trình hợp tác giữa Khoa Thống kê – Tin học, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng với cơ quan Thống kê Trung ương và địa phương trên địa bàn Miền trung – Tây nguyên. Cục Thống kê Đà Nẵng tuyển dụng 30 sinh viên chuyên ngành thống kê làm cộng tác viên với Cục Thống kê Đà Nẵng để đáp ứng nhiệm vụ và yêu cầu về nghiệp vụ thống kê tại Cục Thống kê và các chi Cục Thống kê tại Thành phố Đà Nẵng theo các chương trình điều tra, tổng hợp và báo cáo thống kê toàn quốc năm 2017.

Để trở thành công tác viên của cục Thống kê Đà Năng, sinh viên phải đăng ký tham dự khóa tập huấn nghiệp vụ thống kê và vượt qua vòng kiểm tra kỹ năng và kiến thức do cục Thống kê Đà Nẵng tổ chức.

Thời gian:

+ Tập huấn nghiệp vụ dự kiến vào ngày 29/30 – 03 – 2017.

+ Kiểm tra kỹ năng và kiến thức dự kiến sau ngày 29/30 – 03 – 2017.

Địa điểm:

Cục Thống kê Đà Nẵng, 310 Hoàng Diệu – Đà Nẵng.

Ồng Trần Văn Trung: Q. Cục Trưởng cục Thống kê Đà Nẵng – Cựu sinh viên Chuyên ngành Thống kê, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Theo Ông Trần Văn Trung – Q. Cục Trưởng cục Thống kê Đà Nẵng: “Việc tuyển cộng tác viên thống kê từ sinh viên chuyên ngành Thống kê của  trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng đã được thực hiện từ trước đến nay, vì sinh viên thống kê được đào tạo bài bản, có thái độ làm việc nghiêm túc, đáp ứng được yêu cầu công việc của đơn vị, mặc dù vẫn còn một vài trường hợp vẫn còn hạn chế nhưng hầu hết là rất tốt. Vì vậy các chương trình hợp tác giữa Cục Thống kê Đà Nẵng với Khoa Thống kê – Tin học, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng sẽ được duy trì và phát triển mạnh nữa hơn trong thời gian đến là vị lợi ích của hai đơn vị cũng như toàn ngành Thống kê nói chung

 

Bộ môn Thống kê

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Viết từ nguồn tin: Cục Thống kê Đà Nẵng