DHKT

CHÂN DUNG CỰU SINH VIÊN - BÙI NGÂN TÙNG SƠN

15/08/2016

BÙI NGÂN TÙNG SƠN (tốt nghiệp 2011)
Cựu sinh viên: Ngành HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ, Chuyên ngành TIN HỌC QUẢN LÝ

Hiện nay Sơn đang đảm nhận vị trí: Phó Chủ tịch, xã Tam Thành, Phú Ninh, Quảng Nam.

Chúc mừng Sơn với cương vị mới, chúc em thành công và hãy cống hiến hết mình, mang lại sự công bằng và hạnh phúc cho xã hội.TIN LIÊN QUAN