DHKT

CHÂN DUNG CỰU SINH VIÊN - LÝ ĐẮC TĨNH

17/08/2016
“Với đặc thù của ngành học là có sự kết hợp giữa kiến thức KINH TẾ + CNTT, đã giúp tôi dễ dàng chuyển đổi và phù hợp với các vị trí công việc khác nhau tại nhiều công ty, và đến nay tôi đã có những thành công nhất định với nghề E-Marketing.
Tôi có quan niệm rằng, hãy cố gắng, hãy nỗ lực hết mình, rồi thành công sẽ đến với bạn.”---

Lý Đắc Tĩnh (tốt nghiệp 2012)

Cựu sinh viên ngành HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ - chuyên ngành TIN HỌC QUẢN LÝ.
Hiện nay anh là một: Senior Sales Executive, làm việc tại Công ty CP FOODY, Foody.vn, một công ty hàng đầu tại Việt Nam cung cấp và kinh doanh các nội dung số.


TIN LIÊN QUAN