DHKT

CHÂN DUNG CỰU SINH VIÊN - HỒ THỊ THIÊN TRANG

15/08/2016

Thiên Trang là một trong nhiều sinh viên của Ngành Hệ thống thông tin quản lý tốt nghiệp năm 2016, đã có việc làm ngay sau khi nhận bằng.

Hiện nay, Trang đang làm việc cho công ty ANS ASIA Nhật Bản, một công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và phát triển các hệ thống thông tin hỗ trợ cho doanh nghiệp và gia công các sản phẩm phần mềm cho các đối tác trong và ngoài nước.

Trang cũng đã vui mừng chia sẻ với chúng tôi rằng: mức lương đầu tiên em nhận được là 6 triệu VNĐ/tháng, một mức lương khởi điểm tương đối cao so với mức sống tại Đà Nẵng hiện nay.
---
HỒ THỊ THIÊN TRANG (Tốt nghiệp 2016)
Cựu sinh viên Ngành HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ, Chuyên ngành QUẢN TRỊ HỆ THỐNG THÔNG TIN 

Chúc mừng em, chúc em thành công và hãy nỗ lực hơn nữa để đạt được ước mơ của mình.