DHKT

CHÂN DUNG CỰU SINH VIÊN - NGUYỄN DUY

16/08/2016


Nguyễn Duy (tốt nghiệp 2010)

- Cựu sinh viên chuyên ngành: TIN HỌC QUẢN LÝ, Ngành: HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

- Vị trí công việc: Phó Giám Đốc

- Nơi công tác: FPT Telecom – Chi nhánh Đà Nẵng


     Sau 6 năm ra trường, Duy đã trải qua nhiều công việc từ chuyên viên đến các vị trí quản lý tại các đơn vị chuyên doanh sản phẩm CNTT, kinh doanh tài chính và nay bạn đang thử sức và tự tin với một cương vị mới: Phó Giám Đốc, FPT Telecom – Chi nhánh Đà Nẵng.

     Khi còn trên ghế nhà trường, Duy là một sinh viên rất nhiệt tình và năng động, bạn luôn đi đầu trong các hoạt động đoàn, công tác xã hội, các phong trào của lớp, khoa và trường, và bạn cũng là thủ lĩnh trong tất cả các cuộc chơi. Có thể đó là một bí quyết đã mang đến thành công của Duy đến ngày hôm nay.

     Duy cũng đã chia sẻ: "Kiến thức và kỹ năng mà tôi được trang bị tại trường cộng với môi trường học tập năng động, đã giúp tôi tự tin đảm nhận và thành công tại các vị trí công việc khác nhau."Chúc mừng Duy và chúc em thành công hơn nữa trong sự nghiệp của mình, chúng tôi rất tự hào về em!
TIN LIÊN QUAN