DHKT

Đánh giá của Cục trưởng Cục Thống kê Quảng Nam về chất lượng đào tạo chuyên ngành Thống kê của Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng

02/08/2016

Để tăng tính hội nhập và cải tiến chất lượng đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng triển khai các chương trình đào tạo theo chuẩn AUN (ASEAN University Network) do Hiệp hội các trường đại học thuộc các nước Đông Nam Á xây dựng. Một trong những tiêu chí quan trọng để điều chỉnh chương trình đào tạo là lấy ý kiến đánh giá ngoài của các tổ chức trong xã hội có liên quan, trong đó ý kiến đánh giá từ người sử dụng lao động là một những căn cứ quan trọng nhất. Kết quả đánh giá của Ông Đinh Văn Đào - Cục Trưởng Cục Thống kê Quảng Nam về chương trình đào tạo chuyên ngành Thống kê của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng thông qua việc sử dụng sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này tại đơn vị như sau:

Ông Đinh Văn Đào: Cục Trưởng – Cục Thống kê Quảng Nam

1. Khả năng đáp ứng về nghiệp vụ chuyên môn

Nhân sự toàn bộ Cục Thống kê Quảng Nam có 115 người thì có đến 31 được đào tạo đúng chuyên ngành Thống kê từ Khoa Thống kê – Tin học, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, chiếm gần 40% nhân sự có trình độ đại học của đơn vị. Có thể nói nguồn nhân lực tốt nghiệp chuyên ngành Thống kê từ Trường Đại học Kinh tế là một trong những lực lượng nòng cốt để phát triển Cục Thống kê Quảng Nam.

Chúng tôi đánh giá cao chất lượng đào tạo về chuyên ngành Thống kê của Trường Đại học Kinh tế, điều này được thể hiện qua hiệu quả công việc thực tiễn đội ngũ sinh viên chuyên ngành  làm việc tại đơn vị. Đặc biệt là khả năng tự nghiên cứu và thích nghi với công việc thực tiễn, phần lớn sau giai đoạn tập sự (6 tháng –một năm) tiếp cận cơ quan thực tế; tài liệu nghiệp vụ; dự tập huấn đã có thể bắt đầu chủ động công việc được giao để thực hiện các quy trình nghiệp vụ Thống kê trong thực tiễn. Cụ thể như thực hiện qui trình thu thập, khai thác dữ liệu, kiểm tra, xử lý tổng hợp, lập báo cáo thống kê; biên soạn bài giảng nghiệp vụ trong tập huấn cho điều tra viên, cho cán bộ thống kê cơ sở; thực hiện các quy trình kiểm tra, giám sát điều tra thực địa tại địa bàn; áp dụng các công cụ và phương pháp thống kê trong phân tích số liệu, đánh giá động thái kinh tế xã hội,...

2. Kỹ năng làm việc

Ngoài khả năng đáp ứng chuyên môn nghiệp vụ thống kê, thì sinh viên chuyên ngành Thống kê còn có nhiều kỹ năng tương đối tốt.

+ Hầu hết sinh viên đều có khả năng sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin, nhất là khả năng sử dụng các phần mềm thống kê chuyên dụng để tổ chức, phân tích và khai thác, lập các báo cáo thống kê, biên tập và xuất bản các ấn phẩm về dữ liệu kinh tế xã hội tại đơn vị.

+ Khả năng làm việc nhóm là một trong những kỹ năng sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Thống kê được đánh giá cao. Vì điều kiện thực tiễn việc thu thập, tổ chức và phân tích dữ liệu tại đơn vị tương đối lớn, cần có sự phối hợp nhiều bên có liên quan mới hoàn thành công việc và sinh viên chuyên ngành Thống kê phối hợp rất tốt để thực hiện công việc như: Các cuộc tổng điều tra; điều tra hộ gia đình; điều tra doanh nghiệp; tổng hợp; phân tích và báo cáo kết quả; .....

+ Khả năng lãnh đạo cũng là một cũng là một vấn đề chúng tôi đánh giá cao. Điều này thể hiện qua việc tổ chức công việc thực tiễn; triển khai giảng dạy tập huấn nghiệp vụ của sinh viên chuyên ngành thống kê đối với các điều tra viên; cán bộ nhập liệu,... luôn hoàn thành tốt công việc và tạo niềm tin nơi chúng tôi. Minh chứng rõ nét về khả năng lãnh đạo là hiện nay các vị trí lãnh đạo của đơn vị do sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Thống kê đảm nhiệm lãnh đạo ở cấp cục: 100% (3/3) và nhiều vị trí trưởng phó phòng; chi cục Thống kê huyện, thị xã đều do sinh viên chuyên ngành Thống kê – Trường Đại học kinh tế nắm giữ. Điều đáng nói hơn nữa rất nhiều người trong số lãnh đạo là sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Thống kê còn rất trẻ nên khả năng phát triển hơn nữa là rất cao.

3. Một số vấn đề trao đổi với nhà trường

Qua thực tiễn sử dụng nguồn nhân lực tốt nghiệp chuyên ngành Thống kê từ Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng chúng tôi rất yên tâm, tuy nhiên để nâng cao hơn chất lượng đào tạo cũng như tạo điều kiện để sinh viên chuyên ngành Thống kê có thể phát triển trong nghề nghiệp của mình, Nhà trường nên xem xét một số khía cạnh sau:

- Đẩy mạnh sự phối hợp giữa nhà trường với Tổng cục Thống kê cũng như các Cục Thống kê trong vùng để tổ chức các Hội thảo khoa học về thống kê và thực hiện các đề tài khoa học các cấp ở địa phương. Mặc dù bước đầu đã có những phối hợp tốt, tuy nhiên cần duy trì và phát triển mạnh hơn nữa để góp phần nâng cao hiệu quả của công tác thống kê tại địa phương.

- Nhà trường nên nâng cao cấp độ đào tạo chuyên ngành Thống kê ở bậc sau đại học, vì hiện nay cả toàn bộ khu vực Miền Trung và Tây nguyên chưa có trường Đại học nào đào tạo sau đại học chuyên ngành Thống kê. Vì vậy, việc phát triển chuyên sâu và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ thống kê chuyên trách của chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài ra hiện nay các cơ quan thống kê toàn quốc đang cần nguồn nhân lực thông kế có trình độ sau đại học để thực hiện:“Chiến lược phát triển thống kê Việt nam đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2030” của Tổng cục Thống kê Việt Nam, mục tiêu quan trọng đặt ra là phải tập trung kế hoạch hoá công tác đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thống kê hiện nay, đáp ứng chuẩn hoá các chức danh cán bộ thống kê và bảo đảm nâng cao tính chuyên nghiệp của hoạt động thống kê trong thời kỳ hội nhập.

- Tiếp tục duy trì và phát triển hơn nữa sự trao đổi chuyên môn giữa nhà trường và đơn vị sử dụng (Các cục Thống kê) về kế hoạch phổ cập kiến thức mới và cập nhật thống kê thực hành để đáp ứng yêu cầu đổi mới đào tạo sinh viên gắn với nhu cầu thực tiễn xã hội. Đơn vị chúng tôi sẵn sàng tiếp tục tiếp nhận và hỗ trợ nhiều hơn cho sinh viên về đơn vị thực tập như những năm qua.

           Nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm 40 năm đào tạo ngành Thống kê (1976-2016) thuộc Khoa Thống kê – Tin học, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Cục Thống kê Quảng Nam xin chúc mừng những thành tựu quan trọng đã đạt được trong chặng đường phát triển của Khoa;  xin tri ân và kính chúc các Thầy, cô của Khoa nhiều sức khoẻ và tâm huyết để tiếp tục phát triển sự nghiệp đào tạo các thế hệ cán bộ thống kê trong những năm đến. Chúng tôi cũng kỳ vọng sẽ tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, thành công trong chương trình đào tạo và trao đổi hoạt động chuyên môn nghiệp vụ thống kê, tổ chức hội thảo khoa học cùng với khoa Thống kê – Tin học Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

Cán bộ công nhân viên Cục Thống kê Quảng Nam là cựu sinh viên ngành Thống kê Trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng

 Phòng Khảo Thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục, Trường Đại học Kinh tế

Biên tập theo lời của Ông Đinh Văn Đào,Cục trưởng – Cục Thống kê Quảng Nam