DHKT

KẾT QUẢ THI OLYMPIC KINH TẾ LƯỢNG VÀ ỨNG DỤNG TOÀN QUỐC 2016 CỦA SINH VIÊN NGÀNH THỐNG KÊ – TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

29/05/2016

Để phát động mạnh mẽ hơn nữa xu thế ứng dụng các phương pháp định lượng trong nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện kết nối giao lưu trao đổi chuyên môn giữa sinh viên chuyên ngành Thống kê nói riêng và sinh viên trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng với cộng đồng sinh viên Việt Nam. Đồng thời từng bước thực hiện chiến lược phát triển chung của Trường Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng theo định hướng Đại học nghiên cứu, Khoa Thống kê – Tin học đã tổ chức đội tuyển tham gia hội thi khoa học sinh viên toàn quốc 2016: “Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng” do Hội sinh viên Việt Nam phối hợp cùng Học viện Tài chính tổ chức (QĐ:104/KHLT-HSVVN-HVTC) tổ chức. Tham gia hội thi ngoài Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng còn có hầu hết các trường Đại học thuộc khối ngành kinh tế ở Việt Nam: Đại học Kinh tế quốc dân; Đại học Ngoại Thương (Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh); Đại học thương Mại; Đại học Ngân Hàng; Đại học Kinh tế Luật Thành phố Hồ Chí Minh; Học Viện Tài Chính;...và một số trường thuộc khối kỹ thuật.

Đội tuyển Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng của Trường Đại học kinh tế

Thời gian diễn ra hội thi được bắt đầu tháng 12/2015 và báo cáo chung khảo cuối cùng vào ngày 29/05/2016 tại Học viện Tài Chính Hà Nội. Kết quả tổng hợp từ ban tổ chức hội thi: Tổng số đề tài tham dự từ vòng thứ nhất là hơn 80 đề tài của 250 sinh viên; vòng sơ khảo là 58 đề tài; vòng chung khảo là 35 đề tài. Kết quả báo cáo cuối cùng tại hội thảo là 12 đề tài từ 35 đề tài vào chung khảo.

 Đội tuyển trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tham dự 2 đề tài được tuyển chọn cuối cùng là các đề tài từ sinh viên chuyên ngành Thống kê Kinh tế - Xã hội thuộc Khoa Thống kê – Tin học và cả 2 đề tài đều nằm trong 35 đề tài chung khảo cuối cùng, trong đó một đề tài của sinh viên Nguyễn Thị Thu Hiền được tuyển chọn báo cáo chính thức tại hội thảo. Kết quả cuối cùng: Đề tài của sinh viên Nguyễn Thị Thu Hiền lớp 38k05: ”Ứng dụng mô hình kinh tế lượng nghiên cứu tác động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đến sự gắn kết của nhân viên đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” do Ths. Nguyễn Bá Thế hướng dẫn đạt giải nhì; đề tài của sinh viên Ngô Hà Kiều Anh  lớp 38k05: “Nghiên cứu các nhân tố tác động đến khả năng trả nợ khách hàng ở ngân hàng chính sách xã hội Đà Nẵng bằng mô hình Binary Logistics” do Ths. Phạm Quang Tín hướng dẫn đạt giải ba.


 Sinh viên Nguyễn Thị Thu Hiền (thứ 5 từ trái sang) nhận giải nhì tại hội thảo

TS. Nguyễn Phúc Nguyên – Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế Trường Đại học Kinh tế tham dự động viên và chúc mừng đội tuyển tại hội thảo

Việc tham dự hội thi Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng toàn quốc chỉ là một trong những hoạt động mà sinh viên chuyên ngành Thống kê cũng như sinh viên toàn trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tham dự. Chủ trương của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng là tạo mọi điều kiện thuận lợi để sinh viên của trường tham dự các hoạt động không chỉ được tổ chức bởi cộng đồng khoa học mà còn được tổ chức bởi các tổ chức xã hội và các hiệp hội nghề nghiệp để sinh viên phát triển toàn diện từ kiến thức chuyên môn, khả năng nghiên cứu khoa học đến các kỹ năng, nhằm đáp ứng được yêu cầu công việc thực tiễn sau khi tốt nghiệp.

Bộ môn Thống kê - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng