DHKT

Thông tin hội thảo tư vấn đề xuất giáo trình thống kê thực hành cho các trường Đại học, Cao đẳng giảng dạy môn thống kê tại Việt Nam.

Nhằm hỗ trợ giảng dạy kiến thức thống kê theo hướng thực hành tại các trường Đại học, Cao Đẳng ở Việt Nam, UNFPA đã phối hợp và tài trợ Tổng cục Thống kê Việt Nam tổ chức hội thảo tư vấn “Đề xuất giáo trình thống kê thực hành cho các trường Đại học, Cao đẳng giảng dạy môn thống kê tại Việt Nam tại Hà Nội trong ngày 21/11/2014.

Phát biểu khai mạc của Ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Việt Nam.

Qua hội thảo, các tham luận của chuyên gia đánh giá rất cao về tính cần thiết thực hành trong giảng dạy thống kê.

Trong đó, tham luận của TS. Lê Dân, khoa Thống kê – Tin học, trường Đại học kinh tế Đà Nẵng đồng thuận rất cao quan điểm tăng tính thực hành trong giảng dạy đồng thời đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng các phần mềm thống kê trong giảng dạy. Qua tham luận, TS. Dân còn đề xuất Tổng cục Thống kê ưu tiên cung cấp dữ liệu của các cuộc điều tra cho các trường Đại học và Cao đẳng để phục vụ giảng dạy.

Phát biểu tham luận của TS. Lê Dân

Kết thúc hội thảo, đại diện UNFPA cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ dịch giáo trình “Introduction to the Practice of Statistics” của tập thể tác giả DAVID S. MOORE, GEORGE P. McCABE, BRUCE A. CRAIG.