DHKT

Học bổng Công ty cổ phần Softech

23/08/2023

Nhân kỷ niệm 23 năm thành lập (2001 – 2023), Hệ thống Đào tạo CNTT Quốc tế Softech - Aptech - Arena triển khai “Quỹ học bổng khai nghiệp” nhằm giúp sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có thêm cơ hội thỏa mãn niềm đam mê trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và đồ họa.

Số lượng học bổng dành cho sinh viên Khoa Thống kê – Tin học, cụ thể như sau:

- Chuyên ngành CNTT: 06 suất

- Chuyên ngành đồ họa: 06 suất

Tiêu chí xét chọn:

- Sinh viên đạt thành tích cao trong học tập,

- Sinh viên vượt khó,

- Sinh viên năm thứ 2, 3, 4 có kết quả học tập đạt từ loại khá trở lên.

Sinh viên thuộc các tiêu chí trên, có nguyện vọng tham gia xét chọn vui lòng điền thông tin Tại đây.

Thời gian đăng ký: Trước 17h00, ngày 28/08/2023.