DHKT

Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa năm học 2022-2023

15/05/2023

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP KHOA NĂM HỌC 2022-2023

 Khoa Thống kê – Tin học trân trọng thông báo và kính mời các thầy cô và các bạn sinh viên tham gia Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp Khoa:

Thời gian: 13h30, ngày 18/05/2023                         

Địa điểm: Phòng H601 Tòa nhà đa năng

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 5 năm 2023

Khoa Thống kê – Tin học