DHKT

Chương trình “Toạ đàm doanh nghiệp và Kết nối cựu sinh viên Ngành Hệ thống thông tin quản lý”

14/12/2022

Nhận thấy tầm quan trọng của việc tăng cường quan hệ hợp tác, gắn kết với doanh nghiệp để cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo phục vụ cộng đồng cho các ngành đào tạo đặc thù, khoa Thống kê – Tin học, trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng sẽ tổ chức buổiTọa đàm doanh nghiệp và Kết nối cựu sinh viên Ngành Hệ thống thông tin quản lý”.


Сhương trình sẽ có sự tham gia của các đại diện đến từ doanh nghiệp, cựu sinh viên, đại diện lãnh đạo Nhà trường, đại diện lãnh đạo các phòng ban, cùng toàn thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên của Khoa Thống kê - Tin học.

Chi tiết chương trình:

Thời gian: 08h00, ngày 16/12/2022

Địa điểm: Phòng E101, trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.