DHKT

Giới thiệu chung ngành Thống kê Kinh tế

1. Chương trình đào tạo ngành

Chương trình đại học ngành ngành Thống kê Kinh tế - Xã hội được kế thừa từ ngành thống kê đã được đào tạo từ năm 1976 và được cập nhật và cải tiến liên tục với mục đích trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng để hiểu và tham gia vào lĩnh vực phân tích dữ phục vụ ra quyết định trong điều kiện bùng nỗ dữ liệu.

Chương trình này được áp dụng bằng hệ thống đào tạo tín chỉ với 134 tín chỉ bao gồm các khối kiến thức đại cương, khối kiến thức ngành và khối kiến thức chuyên ngành. Chương trình giảng dạy được thiết kế theo một lộ trình linh hoạt cho phép sinh viên tự lên kế hoạch học tập và hoàn thành chương trình từ 3,5 đến 6 năm.

2. Thông tin chung về chương trình đào tạo:

Ngành:

Thống kê Kinh tế

Mã ngành:

7310107

Chuyên ngành:

Thống kê Kinh tế -Xã hội

Mã chuyên ngành:

731010701

Trình độ đào tạo:

Đại học

Bằng cấp:

Cử nhân

Loại hình đào tạo:

Chính quy

Thời gian đào tạo:

4 năm

Số tín chỉ:

134 tín chỉ (không kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng)

3. Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi ra trường, sinh viên chuyên ngành Thống kê Kinh tế - Xã hội có thể đảm nhận những vị trí việc làm sau:

- Chuyên viên hay chuyên gia trong các cơ quan thuộc hệ thống thống kê nhà nước từ trung ương đến địa phương;

- Chuyên viên hay chuyên gia thống kê, phân tích dữ liệu trong cơ quan quản lý nhà nước, các dự án và tổ chức phi chính phủ;

- Chuyên viên hay chuyên gia thống kê, phân tích dữ liệu trong các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội;

- Nghiên cứu viên trong các viện, trung tâm nghiên cứu, các tổ chức tư vấn nghiên cứu thị trường;

Ngoài ra, cử nhân chuyên ngành Thống kê -Xã hội học có thể làm công tác nghiên cứu, giảng dạy thống kê, phân tích dữ liệu ở các viện nghiên cứu và các cơ sở đào tạo.

2.14. Hoạt động ngoại khóa

4.1. Hoạt động ngoại khóa liên quan tới học phần

Hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng và hành vi, thái độ của sinh viên, cụ thể:

- Đi tham quan thực tiễn tại các cơ quan tổ chức thuộc hệ thống thống kê nhà nước, các tổ chức kinh tế, xã hội, các sở ban ngành.

- Mời chuyên gia ngoài trường báo cáo các chuyên đề thống kê, triển vọng và xu hướng phát triển nghề nghiệp của ngành thống kê.

- Đăng ký sinh viên tham dự các hội thảo liên quan đến lĩnh vực thống kê, kinh tế và các lĩnh vực có liên quan được tổ chức trong và ngoài trường.

- Khuyến khích và tạo điều kiện cho sinh viên tổ chức sinh hoạt học thuật chuyên môn: Sinh viên các khóa học với nhau, sinh viên với giảng viên, sinh viên với cơ quan nghiên cứu bên ngoài.

- Phối hợp với cơ quan thực tế thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn về thống kê: Điều tra thống kê, tổ chức dữ liệu thống kê, lập các báo cáo thống kê,...

- Đào tạo kỹ năng: Phối hợp cùng các công ty đào tạo kỹ năng trên địa bàn Đà Nẵng đào tạo cho sinh viên các kỹ năng mềm: Phát triển bản thân, chuẩn bị hồ sơ xin việc và kinh nghiệm trả lời phỏng vấn xin việc, lựa chọn trang phục cho các sự kiện, làm việc nhóm, hoạt động từ thiện hướng đến cộng đồng,...

Kết thúc các buổi ngoại khóa, sinh viên được làm bài thu hoạch nhằm đánh giá hiệu quả của mỗi hoạt động.

4.2. Các hoạt động ngoại khoá khác

Bên cạnh chương trình giảng dạy, bộ môn, khoa tổ chức cho sinh viên nhiều các hoạt ngoại khóa khác như sau: Các hoạt động được tổ chức bởi các câu lạc bộ của khoa, trường, Liên Chi đoàn Khoa như lễ đón tân sinh viên năm nhất, các chuyến đi tình nguyện, thi khiêu vũ; Hội thảo với các doanh nghiệp và cựu sinh viên.