DHKT

Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin

1. Triển khai Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý (chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin) được áp dụng từ năm 2012.

Quá trình giảng dạy được thiết kế dựa trên cấu trúc của chương trình, ý kiến đóng góp từ các giảng viên trong Khoa và các yêu cầu cụ thể cho từng học phần. Đối với các môn học tự chọn, Khoa hướng dẫn sinh viên chọn các Mô-đun phù hợp nhất để thích ứng với các điều kiện thực tế và các yêu cầu xã hội.

Trưởng khoa chịu trách nhiệm tổ chức và hướng dẫn quá trình xây dựng và phát triển các đề cương chi tiết học phần để phù hợp với mục tiêu, nội dung, tiêu chuẩn nhập học và nhu cầu của sinh viên và xã hội.

Cấu trúc chương trình luôn được xem xét và cập nhật hàng năm để phù hợp với những thay đổi. Cứ sau 2 năm, bản mô tả chương trình đào tạo được xem xét và có thể có những thay đổi cho phù hợp với nhu cầu của các bên liên quan.

Thêm vào đó, Ngành Hệ thống thông tin bắt đầu triển khai CTĐT đặc thù theo công văn Số:  5444 /BGDĐT-GDĐH, ngày  16  tháng 11 năm 2017, V/v áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực CNTT  trình độ đại học của Bộ GDĐT, bắt đầu được áp dụng triển khai từ khóa tuyển sinh 9/2018. Cho đến nay, bên cạnh những khó khăn trong việc triển khai bước đầu thì CTĐT đặc thù thể hiện rõ nét ính ưu việt nổi trội.  Người học có cơ hội học thực tế tại doanh nghiệp và tiếp xúc trực tiếp với các chuyên gia đến từ doanh nghiệp từ rất sớm (bắt đầu từ năm 2). Từ đó người học nắm được những yêu cầu từ kỹ năng mềm đến năng lực ngoại ngữ, năng lực chuyên môn để có những điều chỉnh thích hợp trong quá trình học. Sinh viên có thái độ tích cực hơn, khả năng tìm tòi sáng tạo và tự học nhiều hơn.

Trong đợt rà soát và cập nhật chương trình đào tạo lần này, Tổ rà soát tiếp tục xây dựng chương trình đào tạo đặc thù vẫn đảm bảo ít nhất 30% tổng thời gian đào tạo cho sinh viên học tại doanh nghiệp theo quy định của quyết định số 5444/BGDĐT-GDĐH. Cụ thể, cấu trúc của chương trình đào tạo đặc thù giống với cấu trúc của chương trình đào tạo tại trường như được trình bày ở bảng 2.5 nhưng có một số học phần thuộc khối kiến thức ngành và chuyên ngành được xây dựng có yếu tố doanh nghiệp.

Các hình thức tổ chức lớp học

Các học phần có thể được tổ chức một trong bốn hình thức sau:

  • Hình thức [1]: Sinh viên học tại trường và được giảng dạy bởi giảng viên trong trường hoặc thính giảng đến từ cơ sở giáo dục đại học khác;
  • Hình thức [2]: Một phần của môn học được giảng dạy theo hình thức 1, phần còn lại được giảng dạy và hướng dẫn của chuyên gia đến từ doanh nghiệp
  • Hình thức [3]: Sinh viên tích lũy chứng chỉ tại doanh nghiệp để được quy đổi sang điểm cho học phần tương ứng;
  • Hình thức [4]: Toàn bộ thời gian sinh viên sẽ học tại doanh nghiệp.

Các học phần được gọi là có yếu tố doanh nghiệp nếu được tổ chức theo hình thức [2] hoặc [3] hoặc [4].

Vui lòng xem chi tiết trong bản đặc tả CTĐT năm 2019::

Đặc tả CTĐT chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin áp dụng cho Khóa tuyển sinh năm 2019

Hoặc xem đặc tả CTĐT và danh sách các chứng chỉ đào tạo được thay thế cho các học phần tại đây https://drive.google.com/drive/folders/1-yOm78Ico14-HaaEnE5zqNZd5a009GPZ?usp=sharing