DHKT

Mời viết bài cho hội thảo quốc gia "Công cụ Toán - Thống kê hiện đại trong nghiên cứu kinh tế - tài chính" năm 2021

25/05/2021
Nhằm tăng cường trao đổi và hợp tác về nghiên cứu khoa học theo hướng hàn lâm và ứng dụng giữa các trường Đại học có giảng dạy các chuyên ngành về Toán và thống kê; cũng như hướng đến mục tiêu giới thiệu các công cụ Toán – Thống kê hiện đại trong nghiên cứu kinh tế và tài chính, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (khoa Toán – Thống kê); Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (khoa Toán kinh tế, khoa Thống kê); trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (khoa Thống kê Tin học); trường Đại học Quy Nhơn (khoa Toán – Thống kê) đồng tổ chức hội thảo khoa học quốc gia “Công cụ Toán – Thống kê hiện đại trong nghiên cứu kinh tế - tài chính” lần 3 năm 2021.

Thời gian và địa điểm:
  • Thời gian: ngày 09 tháng 9 năm 2021
  • Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế TP.HCM
Quy định bài viết
  • Bài viết gửi về hội thảo có thể bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt
  • Hội thảo không thu phí đối với người tham dự nhưng người tham dự vui lòng đăng ký trước ngày quy định để công tác chuẩn bị được chu đáo.
Các mốc thời gian
  • Hạn cuối nhận bài viết: Ngày 30 tháng 6 năm 2021
  • Ngày thông báo kết quả bài viết: Ngày 15 tháng 8 năm 2021
  • Ngày hội thảo: Ngày 09 tháng 9 năm 2021

Hình thức nhận bài

Bài viết tham gia hội thảo gửi về địa chỉ email hoithaottk@gmail.com, tiêu đề email ghi rõ “Hội thảo 2021 – Tên tác giả liên hệ - Tiêu đề thu gọn của bài viết”.

Link giới thiệu hội thảo: 

https://sites.google.com/ueh.edu.vn/hoithaottk2021