DHKT

Hội nghi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2021 của Khoa Thống kê – Tin học

22/05/2021

Ngày 21/5/2021, Khoa Thống kê – Tin học đã tổ chức thành công Hội nghị sinh viên NCKH năm 2021. Đây là một hoạt động thường niên của Khoa và là một nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà nẵng.

Cùng với xu hướng phát triển mới của kỷ nguyên CMCN 4.0 và chuyển đổi số. Năm nay, các đề tài nghiên cứu của các bạn Sinh viên Khoa Thống kê – Tin học đã tập trung chủ yếu vào các chủ đề về Phân tích dữ liệu, Phương pháp thống kê, Deep learning, Knowlegde Graph.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Hội nghị đã được tổ chức bằng hình thức online với sự tham dự của quý thầy cô và các bạn sinh viên trong Khoa.