DHKT

Chúc mừng Tân Tiến sĩ Châu Ngọc Tuấn

09/03/2021

Qua những năm học tập và rèn luyện với sự nỗ lực rất lớn, thầy Châu Ngọc Tuấn đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ ngành Hệ thống thông tin kinh doanh (Business Information Systems) tại Trường Kinh doanh & Luật, Đại học RMIT, thành phố Melbourne, Úc.

Tên đề tài luận án: “Critical Determinants for Mobile Commerce Adoption in Vietnamese Small and Medium-Sized Enterprises”

Bên cạnh đó, thầy Châu Ngọc Tuấn cũng đã công bố nhiều bài báo trên những tạp chí rất có uy tín trên thế giới và nhiều công trình khoa học khác. Cụ thể như sau:

1. Chau, N. T. and Deng, H. (2020), ‘Evaluating the Critical Determinants for Mobile Commerce Adoption in SMEs in Developing Countries: A Case Study of Vietnam’, in Handbook of Research on Managing Information Systems in Developing Economies, IGI Global, Hershey, United States, pp. 114-142.

2.  Chau, N. T. and Deng, H. (2018), ‘Critical Determinants for Mobile Commerce Adoption in Vietnamese SMEs: A Conceptual Framework’, Procedia Computer Science, vol. 138, no. 2018, pp. 433-440.

3. Chau, N. T., Deng, H. and Tay, R. (2020), ‘Critical Determinants for Mobile Commerce Adoption in Vietnamese Small and Medium-Sized Enterprises’, Journal of Marketing Management, vol. 36, no. 5-6, pp. 456-487.

4. Chau, N. T., Deng, H. and Tay, R. (2021), ‘A Perception-Based Model for Mobile Commerce Adoption in Vietnamese Small and Medium-Sized Enterprises’, Journal of Global Information Management, vol. 29, no. 1, pp. 44-67.

5. Chau, N. T. and Deng, H. (2021), ‘Conceptualisation for Mobile Commerce Adoption in SMEs: A Perspective of Developing Countries’, International Journal of Business Information Systems (In Press).

6. Chau, N. T., Deng, H. and Tay, R. ‘SEM-Neural Networks Analysis for Exploring the Critical Determinants for Mobile Commerce Adoption in Vietnamese SMEs’, Electronic Commerce Research (Under review).

7. Chau, N. T. and Deng, H. (2018), ‘Critical Determinants for Mobile Commerce Adoption in Vietnamese SMEs: A Conceptual Framework’, Paper presented at the 10th International Conference on Enterprise Information Systems, Lisbon, Portugal, November 21-23.

8. Chau, N. T. and Deng, H. (2018), ‘Critical Determinants for Mobile Commerce Adoption in Vietnamese SMEs: A Preliminary Study’, Proceedings of the 29th Australasian Conference on Information Systems, Sydney, Australia, December 3-5, pp. 1-11.

Đây là thành quả rất đáng tự hào và đáng trân trọng của thầy Châu Ngọc Tuấn và cũng là của khoa Thống kê Tin học.

Như vậy, Khoa đã thêm được một tiến sĩ góp phần nâng cao được chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực của khoa.

Chúc mừng tân tiến sĩ Châu Ngọc Tuấn.

Khoa Thống kê Tin học.