DHKT

Sinh viên khoa Thống kê Tin học với Hội thi "Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng" 2020

06/07/2020

Hội thi khoa học sinh viên toàn quốc “Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng” là cơ hội trao đổi, liên kết nghiên cứu khoa học giữa sinh viên, giảng viên các trường trong việc ứng dụng các mô hình toán học, kinh tế lượng, các phần mềm tin học để lượng hóa, nâng cao chất lượng các nghiên cứu khoa học sinh viên trong nhà trường.

Hội thi khoa học sinh viên toàn quốc “Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng” lần thứ V, năm 2020 với 133 đề tài đến từ 29 trường Đại học trong cả nước. Trong đó, 02 đề tài thuộc khoa Thống kê – Tin học trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng dưới sự hướng dẫn của TS. Phạm Quang Tín đã đạt được các thành tích sau:

01 giải Ba thuộc về nhóm sinh viên: Trần Hoàng Anh Thư (42K05), Huỳnh Thị Minh Anh (42K05), Đinh Thùy Dung (43K05) với đề tài “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định du lịch xanh của người dân thành phố Đà Nẵng”.

01 giải khuyến khích thuộc về nhóm sinh viên: Nguyễn Thị Ngọc Ánh (42K05), Nguyễn Lê Hồng Nhung (42K05), Nguyễn Thị Thanh Hiền (43K05) với đề tài “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh của người dân thành phố Đà Nẵng”. Đây cũng là nghiên cứu giành được GIẢI NHÌ tại Hội nghị SVNCKH cấp Trường năm học 2019 – 2020.

Khoa Thống kê - Tin học nhiệt liệt biểu dương tinh thần nỗ lực không ngừng của các nhóm sinh viên đạt giải trong các cuộc thi. Đặc biệt, Khoa gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giáo viên hướng dẫn, người giữ vai trò quan trọng và giúp đỡ tận tình cho sinh viên để hoàn thành tốt công trình nghiên cứu khoa học. Thành tích của các nhóm sẽ góp phần tạo nên tiền đề và động lực thúc đẩy tinh thần sinh viên NCKH trong Khoa ở những năm tiếp theo.

Bộ môn Thống kê