DHKT

Hợp tác doanh nghiệp

Khoa luôn quan tâm và đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp và  cơ quan,  tổ chức nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội tiếp cận với hoạt động thực tiễn của đơn vị tuyển dụng thông  qua các chương trình thực tập sinh, thực tập tốt nghiệp, hội thảo, nghiên cứu khoa học… Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức cũng được mời để tư vấn cho Khoa trong việc xây dựng chương trình đào tạo nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu nguồn nhân lực của xã hội. Bên cạnh đó, thông qua hợp tác, sinh viên có thể nhận được nhiều học bổng có giá trị để khuyến khích học tập và nghiên cứu khoa học từ các đối tác.

Các đơn vị hợp tác truyền thống với Khoa:

Các đơn vị hợp tác truyền thống với Khoa:

·         Tổng cục Thống kê, cục thống kê, chi cục thống kê

·         Công ty FPT Việt Nam

·         Công ty IBM Việt Nam

·         Công ty Cổ phần phần mềm quản lý doanh nghiệp (FAST)

·         Công ty Logigear (lĩnh vực kiểm thử phần mềm)

·         Công ty cổ phần phần mềm BRAVO

·         Công ty công nghệ thông tin điện lực miền Trung

·         Trung tâm đào tạo CNTT Softech Aptech Đà Nẵng

Một số hình ảnh hợp tác

Buổi làm việc với đại diện IBM Việt Nam về kế hoạch hợp tác trong năm 2015

 

Buổi tư vấn hướng nghiệp của công ty Logigear về kiểm thử phần mềm với sinh viên năm cuối chuyên ngành Tin học quản lý

Giám đốc công ty FAST trao học bổng cho sinh viên có kết quả tốt trong học tập và nghiên cứu khoa học.

Buổi làm việc với GS Lê Thành Nhân (ĐH Nice, Pháp) về hợp tác NCKH

Đại diện công ty FPT Software Đà Nẵng thăm Khoa