DHKT

Chương trình học bổng Hessen năm học 2019 - 2020

10/05/2020

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG HESSEN VÀ CƠ HỘI HỌC TẬP TẠI ĐỨC
(Dành cho sinh viên ĐHKT - ĐHĐN)

 

Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen và Tổ chức Hỗ trợ Đại học thế giới Cộng hòa liên bang Đức phối hợp với Đại học Đà Nẵng trao một số suất học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN. Thông tin tiêu chuẩn xét học bổng được chi tiết trong thông báo xem tại đây: Thông báo học bổng Hessen.PDF.

 

Trân trọng!