DHKT

Thông báo về học bổng Vừ A Dính năm học 2023 - 2024

07/10/2023
Khoa Kinh tế thông báo với các bạn sinh viên về học bổng Vừ A Dính với các thông tin cụ thể như sau:
1. Thông tin học bổng: Số lượng: 06 suất, giá trị mỗi suất là 1,5 triệu đồng.
2. Phân bổ số lượng: Mỗi Khoa đề cử 01 sinh viên để nhận học bổng.
3. Tiêu chuẩn bắt buộc:
- Sinh viên là người dân tộc thiểu số đang theo học hệ đào tạo chính quy tập trung và không vi phạm kỷ luật;
- Gia đình sinh viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn;
- Có kết quả học tập năm học 2022-2023 từ loại Khá trở lên và điểm đánh giá kết quả rèn luyện đạt loại Tốt trở lên;
- Chưa nhận học bổng của bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị ngoài Trường tài trợ trong năm học 2023-2024.
- Tiêu chí để xếp ưu tiên: Thành tích tham gia trong Công tác xã hội, các hoạt động phục vụ cộng đồng, thi đua học tập - rèn luyện - nghiên cứu khoa học.
4. Quy trình thực hiện
SV nộp hồ sơ trực tiếp về Văn phòng khoa Kinh tế để xét duyệt. Hạn cuối SV nộp hồ sơ về Khoa là 09h00 ngày 09/10/2023 và hồ sơ phải đầy đủ như sau:
- Bản photo Giấy khai sinh (để thể hiện là Người dân tộc thiểu số)
- Bảng điểm học tập năm học 2022-2023 (Bảng điểm do Trường cấp hoặc bản in từ website trường);
- Giấy chứng nhận hoàn cảnh khó khăn nếu có (Sổ Hộ nghèo/Cận nghèo, Giấy xác nhận gia đình khó khăn có đóng dấu của địa phương);
- Giấy khen/Giấy chứng nhận/Chứng chỉ khác (nếu có) mà SV đạt được trong thời gian học đại học.