DHKT

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CỦA KHOA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU THUỘC NHÓM KINH DOANH THƯƠNG MẠI:

·        Hành vi tiêu dùng thương mại (hành vi trải nghiệm tại điểm bán, hành vi mua sắm,...)

·        Mô hình tổ chức liên kết thương mại theo địa lý, theo ngành

·        Các mô hình phân phối hiện đại

·        Các mô hình quản trị doanh nghiệp thương mại mới

·        Hệ thống đa kênh

·        Hành vi người tiêu dùng tại điểm bán

·        Hành vi tiêu dùng cộng đồng

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU THUỘC NHÓM THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

·        Nghiên cứu khoa học dữ liệu, đặc biệt là phân tích dữ liệu kinh doanh (Business Intelligence, Data Visualization, Data Mining, Big Data,...)

·        Tiến trình áp dụng công nghệ trong kinh doanh ( Business Automation, AI, Digitalization, ...)

·        Các khuynh hướng và đặc trưng thị trường thương mại điện tử Việt Nam và thế giới.

·        Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng Online (Online Customer Behavior)

·        Các mô hình thương mại điện tử

·        Các công nghệ mới có ứng dụng vào thương mại và kinh doanh

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG: CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HỖ TRỢ VÀ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP:

·        Đào tạo, tư vấn phát triển hệ thống thương mại (Bán sỉ, bán lẻ, kho bãi, cửa hàng ...)

·        Tư vấn, xây dựng chiến lược phát triển thương mại, thương mại điện tử.

·        Nghiên cứu tư vấn tối ưu hoá kinh doanh (cải tiến dịch vụ, tối ưu hệ thống, tự động hoá quy trình, ...)

·        Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới vào hoạt động quản trị thương mại.

·        Nghiên cứu triển khai Online Marketing (SEM- Search Engine Marketing, Social Media Marketing, Email Marketing…)

·        Nghiên cứu triển khai các hệ thống quản trị thương mại hiện đại (eCRM, eLogistics, ePayment, ...)

·        Phân tích dữ liệu kinh doanh và dự báo