DHKT

TOP 10 VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA NGÀNH KHOA HỌC DỮ LIỆU

Ngành Khoa học dữ liệu (Data Science) là ngành học kết hợp giữa kinh doanh, công nghệ và các kỹ thuật phân tích dữ liệu để giải quyết các vấn đề phức tạp trong kinh doanh dựa vào dữ liệu một cách thông minh và tối ưu. Đây là ngành học có tiềm năng phát triển lớn, cung cấp nhiều cơ hội việc làm và cơ hội phát triển bản thân trong thời đại số.

Sau đây là 10 vị trí việc làm của ngành Khoa học dữ liệu.

1.  Chuyên viên phân tích dữ liệu (Data Analyst): Là người sử dụng các phương pháp và công cụ để phân tích dữ liệu và đánh giá dữ liệu đã được thu thập từ các nguồn khác nhau, hỗ trợ doanh nghiệp ra quyết định kinh doanh một cách thông minh và tối ưu.

2. Chuyên viên phân tích dữ liệu khách hàng (Customer Data Analyst): Là người chịu trách nhiệm thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu về khách hàng để giúp doanh nghiệp hiểu rõ về đặc điểm, hành vi, mong muốn của khách hàng từ đó đề xuất và giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.

3. Chuyên viên phân tích thị trường (Market Analyst): Là người sử dụng dữ liệu để phân tích và đánh giá thị trường và xu hướng, giúp cho các doanh nghiệp phát triển chiến lược kinh doanh.

4. Chuyên viên tư vấn phân tích kinh doanh (Business Analytics Consultant): Là người cung cấp các giải pháp phân tích dữ liệu để giúp doanh nghiệp tăng cường hiệu quả kinh doanh dựa vào dữ liệu.

5. Chuyên gia trực quan hóa dữ liệu (Data Visualization Specialist): Là người xây dựng các báo cáo quản trị dựa vào dữ liệu, giúp doanh nghiệp hiểu và sử dụng dữ liệu một cách dễ dàng và hiệu quả thông qua trực quan hóa dữ liệu.

6. Chuyên gia phát triển ứng dụng dữ liệu (Data Application Developer): Là người sử dụng các công nghệ mới như IoT, AI (trí tuệ nhân tạo), Big data (dữ liệu lớn), NLP (xử lý ngôn ngữ tự nhiên)… để phát triển các ứng dụng phân tích dữ liệu.

7. Quản lý dự án Khoa học dữ liệu (Data Science Project Manager): Là người quản lý các dự án liên quan đến Khoa học dữ liệu, đảm bảo các tiến độ, chất lượng và ngân sách của dự án khoa học dữ liệu.

8. Kỹ sư dữ liệu (Data Engineering): Là người xây dựng và vận hành hệ thống lưu trữ dữ liệu cũng như đảm bảo tính toàn vẹn, khả năng truy xuất và bảo mật của dữ liệu.

9. Chuyên gia Khoa học dữ liệu (Data Scientist): Là người xây dựng, đánh giá và tối ưu hóa các mô hình phân tích dữ liệu để tìm ra các giải pháp tối ưu cho các vấn đề phức tạp trong kinh doanh của doanh nghiệp dựa vào dữ liệu.

10. Chuyên gia AI (Artificial Intelligence Expert): Phát triển các giải pháp sử dụng trí tuệ nhân tạo để giải quyết các vấn đề kinh doanh của doanh nghiệp.