CONTACT US

Department of Research and International Relations

71 Ngu Hanh Son, Danang City

+84-236-395-4243

khoahoc@due.edu.vn

  • Image
  • Image
  • Image

Biểu mẫu Đăng ký thông tin tạo tài khoản khoa học

25/10/2016

Quý Thầy Cô chưa có tài khoản khoa học, xin vui lòng điền phiếu Đăng ký tạo tài khoản khoa học và gửi về :

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

Email: khoahoc@due.edu.vn, ha.dtl@due.edu.vn, anh.dq@due.edu.vn

Phone: 0511-3954243

Website: kh.due.udn.vn

Tài khoản sẽ được cung cấp trong vòng 24h.

Biểu mẫu chi tiết tại đây