CONTACT US

Department of Research and International Relations

71 Ngu Hanh Son, Danang City

+84-236-395-4243

khoahoc@due.edu.vn

  • Image
  • Image
  • Image

Thông báo về việc đăng ký đề tài KHCN cấp ĐHĐN năm 2016

05/01/2016

 

Kính gửi Quý Thầy Cô trong trường, 

Thực hiện công văn số 6775/ ĐHĐN - KHCNMT do Giám đốc Đại học Đà Nẵng ký ngày 24 tháng 12 năm 2015, Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế kính thông báo đến Quý Thầy Cô trong toàn Trường tham gia đăng ký đề xuất đề tài do Đại học Đà Nẵng quản lý năm 2016.

Để có thông tin chi tiết, Quý Thầy Cô vui lòng xem tại địa chỉ: http://udn.vn/bcns/view/200/1415

Thời hạn nộp: trước 17h ngày 20/01/2016 (thứ 4) 

Đề xuất (theo mẫu của ĐHĐN) gồm 01 bản cứng và 01 bản mềm (file) xin được gửi về :

TS. Phan Thị Hoa

Phòng KH&HTQT

Email: hoa.pt@due.edu.vn/ khoahoc@due.edu.vn

Phone: 0511-3954243

Trân trọng!

Phòng KH&HTQT