CONTACT US

Department of Research and International Relations

71 Ngu Hanh Son, Danang City

+84-236-395-4243

khoahoc@due.edu.vn

  • Image
  • Image
  • Image

4898 /BGDĐT-KHCNMT V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định xét tặng Giải thưởng “Sinh viên NCKH

29/12/2015

Kính gửi:       Các đại học, trường đại học, học viện

 

          Thực hiện Chương trình Công tác năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng dự thảo Thông tư quy định xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” để thay thế cho Quyết định số 3588/QĐ-BGDĐT ngày 11/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thể lệ Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho sinh viên trong các trường đại học, học viện (gửi kèm theo).

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đại học, trường đại học, học viện đóng góp ý kiến về dự thảo Thông tư nói trên bằng văn bản và gửi về Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời gửi qua email: vukhcns@moet.edu.vn trước ngày 05 tháng 10 năm 2015.

 

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

PHÓ VỤ TRƯỞNG

Vũ Thanh Bình


Toàn văn thông báo: http://www.moet.gov.vn/?page=1.7&view=980

Chi tiết liên hệ:  Đ/c Trần Thị Việt Hà, chuyên viên Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội (ĐT: 04.38680134, 0904213774).