DHKT

Chương trình học bổng 1 năm tại trường Đại học Cardiff Metropolitan (Anh)

03/06/2019
1. Đối tượng:

Sinh viên có quốc tịch từ các nước thuộc khu vực Đông Nam Á (Việt Nam, Thái Lan, Campodia, Malaysia, Philipines, Brunei, Singapore, Lào, Myanmar, Indonesia). 

Chưa đi du học tại UK trong năm 2018.

2. Deadline: 12:00 theo giờ UK, ngày 13/07/2019

3. Học bổng bao gồm: 50% học phí tương ứng với 6,000 Bảng cho khoá Cử Nhân và 6,750 Bảng cho khoá Sau Đại Học chỉ một năm đầu.

4. Điều khoản và điều kiện chung:

a) Học bổng 50% của Đại học Cardiff Metropolitan sẽ được giảm trực tiếp khi đóng học phí nhập học. Không thay thế bằng tiền mặt.
b) Học bổng 50% của Đại học Cardiff Metropolitan không thể chuyển nhượng và không áp dụng đồng thời với các học bổng khác.
c) Học bổng 50% của Đại học Cardiff Metropolitan chỉ được áp dụng trong năm đầu tiên nhập học; và không áp dụng cho bất kỳ năm học tiếp theo nào.
d) Đại học Cardiff Metropolitan có quyền sửa đổi hoặc rút lại Học bổng bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước.
e) Sinh viên được tài trợ bởi một tổ chức bên ngoài, Chính phủ hoặc chủ lao động thì không đủ điều kiện ttham gia Học bổng 50% của trường Đại học Cardiff Metropolitan.
f) Sinh viên đang nhận bất kỳ hình thức miễn giảm học phí nào khác thì không đủ điều kiện tham gia Học bổng 50% của Đại học Cardiff Metropolitan.
g) Tất cả những quyết định về học bổng 50% của trường Đại học Cardiff Metropolitan là quyết định cuối cùng.
h) Áp dụng đối với những sinh viên tham gia các chương trình Đại Học và Sau Đại Học của Cardiff Met trong kỳ tháng 9 năm 2019. Chương trình đại học bao gồm các khoá học Undergraduate Foundation (năm 0) nhưng không bao gồm khoá học International Foundation.

5. Các vòng tuyển chọn:
Mỗi đơn xin Học bổng sẽ được đánh giá cẩn thận thông qua 2 vòng
Vòng 1: Lọc danh sách dựa trên hệ thống thang điểm, thành tích học tập và chất lượng các câu trả lời được cung cấp trong đơn xin HB.
Vòng 2: Những ứng cử viên lọt vào danh sách trúng tuyển vòng 1 sẽ nhận được thư mời tham gia phỏng vấn và được đánh giá theo hệ thống điểm thông qua buổi phỏng vấn này. Các sinh viên có điểm số cao nhất sẽ nhận được học bổng.

6. Hồ sơ yêu cầu: 
- Passport (tất cả các hộ chiếu cũ và mới nếu có và scan tất cả các trang có dấu).
- Bằng Tốt nghiệp Đại học và bảng điểm Đại học có dấu (nếu đã tốt nghiệp) HOẶC bảng điểm Đại học hiện tại có dấu (nếu đang học Đại học VN).
- Học bạ PTTH và Bằng tốt nghiệp PTTH (nếu có).
- Chứng chỉ tiếng Anh IELTS UKVI (nếu có).
- CV bằng tiếng Anh.
- Personal Statement (Thư bày tỏ nguyện vọng học).
- Reference Letter (Thư giới thiệu).

Kết quả về học bổng sẽ được công bố vào 23/7/2019. Các bạn không nhận được học bổng 50% thì vẫn được nhận học bổng 3,000 bảng cho mỗi năm.

Sinh viên có quan tâm nộp hồ sơ online trực tiếp qua địa chỉ email: Cardiff Met - April Nguyen|contact@cardiffmet.edu.vn.