DHKT

Học bổng theo diện Hiệp định tại Belarus

04/02/2019
Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài; Căn cứ chỉ tiêu học bổng Chính phủ Cộng hòa Bê-la-rút cấp cho Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Bê-la-rút, Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Bê-la-rút diện Hiệp định năm 2019 như sau:

Số lượng học bổng và trình độ đào tạo 

Tổng số có 20 học bổng, bao gồm 5 học bổng đào tạo trình độ đại học, 5 học bổng đào tạo trình độ thạc sĩ; 5 học bổng đào tạo trình độ tiến sĩ và 5 học bổng thực tập sinh.

Thời gian đào tạo

- Chương trình đại học (cử nhân hoặc kỹ sư, chuyên gia): 4-5 năm học (không bao gồm 01 năm học dự bị tiếng);

- Chương trình thạc sĩ: 1-2 năm học (không bao gồm 01 năm học dự bị tiếng);

- Chương trình tiến sĩ: 3-4 năm (không bao gồm 01 năm học dự bị tiếng);

- Chương trình thực tập sinh: từ 3 tháng đến 1 năm.

 Các ứng viên phải thông thạo tiếng Belarus hoặc tiếng Nga. Trường hợp chưa có ngoại ngữ ứng viên phải tự thu xếp học phí 1 năm học dự bị tiếng.

Chế độ học bổng

Chính phủ Bê-la-rút miễn học phí, cấp bảo hiểm y tế, học bổng hàng tháng cho thời gian khóa học chuyên ngành theo mức quy định của Chính phủ Bê-la-rút đối với lưu học sinh học bổng Hiệp định (với điều kiện người nhận học bổng phải hoàn thành các môn học theo yêu cầu của chương trình đào tạo).

Chính phủ Việt Nam cấp: vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa và cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng cho toàn khóa học theo chế độ hiện hành. 


Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ quy định ở trên, được nộp trong thời hạn quy định của Thông báo tuyển sinh (bao gồm cả hồ sơ online và hồ sơ giấy) và đã nộp lệ phí tuyển sinh theo quy định. Hồ sơ phải nộp trước ngày 22/3/2019 


Thông tin chi tiết và các biểu mẫu gửi kèm tại đây.

HP