DHKT

Học bổng SEED của Chính Phủ Canada

11/02/2019

Đây là năm thứ hai học bổng trao đổi giáo dục cho phát triển của Chính phủ Canada dành cho sinh viên đến từ các nước ASEAN trong đó có Việt Nam được mở và nhận hồ sơ đăng ký. Chương trình đem lại cơ hội trao đổi sinh viên sang học tập 1 hoặc 2 kỳ (4-8 tháng) ở các bậc Đại học, Thạc sĩ cũng như thực tập Nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Canada cho năm học 2019-2020. Giá trị học bổng từ CAD10,200 đến CAD15,900 sẽ phụ thuộc vào thời gian trao đổi và cấp bậc đào tạo. 

 

Thời hạn đăng ký dự tuyển học bổng đến hết ngày 05/03/2019 giờ Canada (giờ Việt Nam: đến 12h sáng ngày 05/03/2019). Bản giới thiệu về chương trình học bổng được tóm tắt bằng tiếng Anhtiếng Pháp. Các thông tin chi tiết hơn được giới thiệu trên website học bổng SEED của Chính phủ Canada.

 

HP